Verdienmodel Student is speelbal Monument Materiaal drama tekent zich af. De vaak zeer monu mentale interieurs van de huizen hebben zwaar te lijden onder de druk van kamer bewoning en 'studioisering', omdat die gepaard gaan met grootschalige sloop. Complete trappartijen, deuren, geornamen teerde plafonds, sierlijsten en schouwen verdwijnen in containers. Hilbrand Edskes, al van jongs af aan woon achtig in de Jozef Israëlsstraat, ziet het al jaren met lede ogen aan. Hij begon met actievoeren in zijn directe omgeving, maar intussen komt hij in de hele stad op voor de erfgoedzaak. Edskes: 'Reden voor de rigoureuze sloop is het onderliggende verdienmodel, waar van huisjesmelkers gretig gebruik maken. Huiseigenaren hebben groot voordeel bij de verbouw van panden naar kleine, zelfstandige appartementen. Het levert hogere inkomsten op, omdat volgens de huidige regelgeving voor zelfstandige appartementen een hogere huurprijs gevraagd mag worden dan voor onzelf standige kamers, waarna via huurtoeslag een stroom belastinggeld naar de eigenaar gaat lopen.' Om maximale huur te kunnen vangen, moet de huisbaas voldoen aan minimum eisen: de studio's dienen minimaal 24 m2 te zijn en moet over een aantal vastgestelde voorzieningen beschikken, die de studio 'zelfstandig' maken. Juist die optelsom van voorwaarden leidt tot de betreurde sloop. De mening van een student is in dit verband interessant: 'In mijn studentenhuis wil de huisbaas de gedeelde zaken in het pand, zoals aanrecht, gootsteen, keukenkastjes, wasmachine, douche, toilet en wasbak allemaal binnen de ruimte van mijn huidige kamer proppen. Daarmee ga ik enorm achteruit in netto beschikbare ruimte en past de helft van mijn eigen meubilair niet meer in mijn kamer. Volgens de huisbaas niet zijn probleem. Ook de klassieke versieringen gaan er allemaal uit. Dan denk je dat de huurprijs wel flink omlaag zal gaan vanwege al deze grote nadelen, maar nee hoor, de huur gaat ook nog eens omhoog. Momenteel worden in veel kamerverhuur panden, waarin vrijkomende kamers leeg blijven en soms al lang leeg staan, actief door huisgenoten aangedragen nieuwe huurders niet geaccepteerd. Indicatief voor toekomstige verbouw.' De gemeente Groningen staat betrekkelijk machteloos tegenover de praktijken. Juridisch instrumentarium ontbreekt. Wel heeft zij zich uitgesproken om pandeigenaren actief te wijzen op de monumentaliteit en de mogelijkheid om elementen veilig te stellen via Monument Materiaal, een stichting die bouwmaterialen afkomstig uit sloop of schenking bewaart en beschikbaar stelt voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden van voor 1955. Edskes: 'Helaas hangt dit van vrijblijvend heid aan elkaar. Nog steeds wordt gesloopt, de ene dag fotografeer ik een historisch interieur, de volgende dag is de ruimte kaalgeslagen. Nu bepaalt de regelgeving dat sloop en verbouw naar studio's in heel Groningen is toegestaan en pas daarna huurtoeslag kan worden verkregen. Dit werkt dus als 'slooptoeslag', met dramatische gevolgen. Om deze praktijken tegen te gaan moeten sloop en verbouw niet financieel worden beloond en moeten waardevolle interieurs een monumentenstatus krijgen.' Ik denk terug aan mijn eigen studententijd, in Groningen. Een bezoek destijds aan een rijks monument in de Kijk in 't Jatstraat, bewoond door studenten van Vindicat, is me bijgebleven. De studenten gingen zeer behoedzaam om met het monumentale pand. Er golden regels, waaraan ze zich vanzelfsprekend hielden. Het kon en kan dus. Je zou het opvoeding in de omgang met monumentaal erfgoed kunnen noemen. Een pilotproject waard. Talrijke containers gevuld met historische interieuronderdelen 'sieren' tegenwoordig het Groninger straatbeeld. 9 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 9