Itf 1 i 1 HF tf*'H HEEMSCHUTEË7 Ij enFCoeDveneniGinc rm Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ter attentie van mevrouw Dr. G. Uslu Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Januari 2022 Excellentie, geachte mevrouw Uslu, Hierbij feliciteren wij u met uw eervolle benoeming als staatssecretaris van cultuur en media. Een interessante portefeuille, waar veel werk in te verrichten is. Uw portefeuille raakt iedereen, al zal een aantal groepen in onze samenleving zich daar wellicht niet direct van bewust zijn. Want media is overal, maar cultuur is voor veel mensen, althans qua beeldvorming, helaas vaak nog steeds iets elitairs. Toch is cultuur overal. En dat is mooi. Erfgoedvereniging Heemschut spreekt u graag aan op een onderdeel dat rechtstreeks onder cultuur en media valt, maar in de hiërarchie van uw ministerie als een van de drie onderdelen samen met de kunsten is gerangschikt: erfgoed. En ook erfgoed is overal. Wij hebben als land een rijke geschiedenis. De identiteit van Nederland is gebouwd op ons erfgoed. Op onze verhalen, tradities en op onze omgeving. Nederland heeft een unieke identiteit. Onze polders, soms daterend uit de 12e eeuw, soms nog maar vijftig jaar oud, spreken internationaal tot de verbeelding. Onze molens, forten en kastelen trekken jaarlijks miljoenen bezoekers, Nederlandse recreanten en buitenlandse toeristen. Onze identiteit is te vinden in de vele historische steden, klein en groot, met hun pleinen, grachten, kerken, stadhuizen en fraaie woonhuizen. Internationaal vallen we op door zorgvuldig en creatief hergebruik van voormalige industriële complexen. En ook jongere ontwerpen gaan we zien als erfgoed: ook Almere heeft geschiedenis! Nederland is een rijk land, dat is duidelijk. En u draagt vanuit uw ministerie bij aan de waardering van die identiteit en dat erfgoed. Door subsidies voor onderhoud en restauratie, door kennis vanuit uw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 'Erfgoed is een terugkerend onderwerp in actuele politieke en sociale thema's, zoals verduurzaming, ontkerkelijking en de effecten van aardgaswinning. Het bepaalt mede onze identiteit, verbindt gemeenschappen en is de weerslag van het verleden, met soms discutabele bladzijden.' De inleiding in het introductiedossier van uw ministerie schetst treffend de actualiteit van erfgoed en de daaraan verbonden waarden. Erfgoed is deels meetbaar: het valt soms onder wet- en regelgeving, cijfers over noden, baten en lasten, het wordt gemonitord door uw inspectie. En erfgoed is van en voor burgers, maar vooral ook mede dankzij burgers: geen sector waar zoveel - vaak belangeloos - zelf wordt geïnvesteerd. En dan hebben we het over het beheer en behoud van waardevolle gebouwen. Dat laatste, erfgoedbehoud van gebouwen, is waarvoor Erfgoedvereniging Heemschut zich als particuliere belangenorganisatie al meer dan 100 jaar inzet. Want meer dan honderd jaar geleden waren de opgaven voor Nederland even groot. Ons land veranderde pijlsnel. Begin 1900 konden velen de omslag naar een moderne, geïndustrialiseerde en geëlektrificeerde samenleving nauwelijks bijhouden. Anno 2022 zien we hetzelfde gebeuren. Verliezen we ons landschap aan overslaglocaties en datacentra? Blijven kerkgebouwen nog langer de landmarks van dorpen en steden? Zijn kenmerkende boerderijen nog langer te bewonen als schaalvergroting van de landbouw doorzet? En herkennen alle Nederlanders zich wel in al dat erfgoed dat wij belangrijk vinden? Graag zou Heemschut met u daarover verder willen sparren, omdat wij vanuit onze visie een beeld hebben op wat er leeft. De erfgoedsector is een niche, met ook verschillende sociale aspecten, een bijzondere sector, met veel gepassioneerde mensen, vaak vrijwilligers. Die sociale leefomgeving, de mensen, plekken en verhalen gaat u ongetwijfeld tegenkomen. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix Erfgoedvereniging Heemschut Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam info@heemschut.nl www.heemschut.nl HEEMSCHUT 6 Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 6