Heemschut vraagt zich af of dit symbool staat voor de toekomst van ons beschermde (wereld)erfgoed...? LATEN WE HOPEN VAN NIET.. Foto: Edwin Kapitein ■.j - - W WZfcf j Foto: René Ros, Documentatiecentrum Stelling van Amsterda m Stelling van Amsterdam Werelderfgoed sinds 1996 Beste, Gelukkig Nieuwjaar! Tussen kerst en oudejaarsdag is het Fort bij Velsen vergraven. Met vriendelijke groet, René Ros, Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam Aan: Melding: info@heemschut.nl Fort bij Velsen, Beverwijk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 48