ERFGOEDNIEUWS NATUUR EN ERFGOED ONDER DRUK ARCHIEFVORMING IS NOODZAAK WARME DOUCHE ERFGOEDBESCHERMERS Bij het plannen van woningen en bedrijfsruimtes houden beleidsmakers vaak onvoldoende rekening met de kwets baarheid van water, bodem en cultuurhistorie. Daardoor dreigen in de toekomst hoge kosten, of verdwijnen waardevolle elementen in het landschap. Met name in het westen van het land is dit risico hoog. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van een verkenning van mogelijke locaties voor wonen en werken. (Planbureau voor de Leefomgeving, 22 december 2021). https://www.pbl.nl/nieuws/2021/ pbl-natuur-en-erfgoed-onder-druk-door- woningbouwplanning In juli 2021 verscheen het rapport Geheugen van het ontworpen landschap; het belang van archivering van tuin- en landschapsarchitectuur. Het rapport werd samengesteld door Noël van Dooren en Marieke Francke en is een advies aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een uitgave van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Atelier Rijksbouwmeester, ondersteund door RCE en andere partijen, hebben de Minister gevraagd meer aandacht te besteden aan de archieven van landschapsarchitecten die vaak geen plaats in (bestaande) archieven vinden en maar al te vaak worden vernietigd. In reactie hierop is dit rapport tot stand gekomen. Groeiende bewustwording van de erfenis van landschapsarchitecten en dit type erfgoed is noodzakelijk. Zie ook het artikel over Groen Post 65 erfgoed op pagina 34. Het rapport is te vinden op: www.rapportlandschapsarchitectuur- archieven_15juli.pdf (hetnieuweinstituut.nl) Heemschut, Boerderijenstichting Noord Holland Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap maken zich grote zorgen over de stolpen. De stolp die ook wel wordt genoemd 'Het icoon van het Noord-Hollandse Landschap' of 'De Piramide van het Noorden' staat onder druk. In Alkmaar is aan wethouder Anjo van de Ven namens de organisaties achter de campagne Red de Stolp een symbolische warme douche uitgereikt. Dit als waardering voor het stolpenbeleid van de gemeente Alkmaar. Eind december viel die eer te beurt aan de heer en mevrouw Louter uit Zwaag. Ook historische interieurs van stolpen worden namelijk bedreigd. Het echtpaar Louter verzocht zelf om het interieur van de stolp aan de Dorpsstraat 65 te Zwaag op de gemeente- Elsa Gorter, Heemschut Noord-Holland, de heer en mevrouw Louter en Jan Smit, voorzitter Westfries Genootschap. lijke monumentenlijst te laten plaatsen. Daardoor wordt onderstreept dat het uit cultuurhistorisch oogpunt niet alleen belangrijk is stolpen als beeldbepalend element voor het Noord-Hollandse landschap te bewaren, maar dat ook authentieke interieurs het verdienen om voor het nageslacht te worden bewaard. 47 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 47