HEEMSCHUTNIEUWS WOUDRICHEM MAANDELIJKSE ONLINE LUNCHLEZINGEN CURSUSSEN OMGEVINGSWET I Programma Op iedere eerste donderdag van de maand Data lunchlezingen Op zaterdag 14 mei viert Heemschut haar 111-jarig jubileum in Woudrichem. Woudrichem is voor onze vereniging een bijzondere locatie. In de jaren '70 heeft Heemschut zich hard ingezet voor de restauratie van de vestingstad. Niemand minder dan Prins Claus was sterk bij de restauratie van Woudrichem betrokken. Op deze dag zal de Ton Kootpenning worden uitgereikt, een erepenning voor iemand met uitzonderlijke verdiensten in het erfgoedveld. Voor u als lid organiseren we rond wandelingen door Woudrichem onder deskundige begeleiding van stadsgidsen. We sluiten deze dag af met een receptie en borrel in de Sint Martinuskerk. 12.30 uur: Inloop Sint Martinuskerk 13-15.00 uur: Rondleidingen door Woudrichem 15-16.00 uur: Receptie en borrel De dag is onder voorbehoud en mede afhankelijk van mogelijk geldende corona maatregelen. In komende digitale nieuws brieven wordt u verder geïnformeerd over de definitieve tijden en het programma evenals de deelnamemogelijkheden. ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN Noteert u vast 24 juni in uw agenda als datum voor de Algemene Vergadering van Leden. Wij hopen deze na diverse jaren online nu echt fysiek te kunnen houden, en wel in Tilburg. vindt de online lunchlezing plaats via Zoom. De lezingen zijn van 12.00 tot 13.00 uur inclusief ruimte om vragen te stellen over het onderwerp. Afgelopen maanden zijn heel wat leuke en interessante onderwerpen aange sneden. Zo hebben we onder andere online lunchlezingen georganiseerd over monumentale kunst, agrarisch erfgoed, klinkend erfgoed, funerair erfgoed en immaterieel erfgoed. Door middel van deze lezingen worden de verschillen de aspecten waaruit de erfgoedsector bestaat toegelicht. Deelname aan de lezingen is gratis. 3 maart 7 april 5 mei 2 juni 7 juli Onderwerpen zijn onder meer Amster damse monumenten, historische buiten plaatsen en Oorlogsmonumenten. Houd de sociale media en onze nieuwsbrief in de gaten, want hierin worden de onder werpen bekend gemaakt en de links naar de zoommeetings gedeeld. De Omgevingswet is in aantocht. De nieuwe wet brengt grote veranderingen met zich mee als het gaat om begrippen, instrumenten, planvorming en inspraak. Voor veel vrijwilligers is de wet nu nog een groot vraagteken. In een laagdrempelige cursus leert u wat u zelf kan bijdragen aan een betere verankering van erfgoed in de ruimtelijke ordening. U leert wat de valkuilen zijn, waar opgelet moet worden en waar men zelf concreet mee aan de slag kan. Zorgen en vragen kunnen gedeeld worden met mede- cursisten met dezelfde passie voor erfgoed. Heemschut organiseert deze cursus samen met de Nederlandse Archeologievereniging (AWN), deels digitaal en deels op locatie. Hebt u belangstelling, meld u dan aan. Opgave voor excursies en kennisbijeenkomsten kan via www.heemschut.nl/agenda of via mail info@heemschut.nl of telefonisch 020-622 52 92 (maandag, dinsdagochtend of donderdag) onder vermelding van naam, emailadres en mobiele nummer. HEEMSCHUT 46 Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 46