STAVENISSE, BUURTWEG 8 gel eg d DOOd mm mOQGENDYK Via de website van Heemschut komen regelmatig meldingen binnen. Zo ook over deze piepkleine arbeiderswoning in Stavenisse op het eiland Tholen. Het rijksmonument, dat de watersnood van 1953 trotseerde, raakte de laatste jaren ernstig in verval. Nu is de restauratie bijna voltooid. WmsSm MELDPUNT Oscar Huiskamp W «N A HGU# T Boven de voordeur is een stukje pleisterwerk behouden met vermelding van de eerste steenlegging in 1883. Het pandje werd in 1883 gebouwd als arbeiderswoning, behorend bij de Hofstede Den Roosentuyll aan de overzijde van de weg. Het huisje bestaat uit een kamer, een gang, twee bedsteden en een voorraadkast. In een later stadium is aan de achterzijde een aan bouw toegevoegd. Hierin werden een keuken en een wc annex badkamertje gerealiseerd. Daardoor werd de woning 7,20 bij 5,80 meter, dus een grondoppervlakte van ruim 40 m2. In de muur van de oorspronkelijke woning zijn de muurankers duidelijk te zien en waar de waterput heeft gezeten. Bij de aanbouw is gebruik gemaakt van een andere steen soort; ooit heeft het geheel een pleister laag gehad. Laatstelijk werd het bewoond door de familie Quist, met vijf kinderen! Het huisje is in 1973 verkocht aan een Duitser, die het als vakantie huis gebruikte. Veel onderhoud werd in die jaren niet verricht, slechts het hoogst nood zakelijke. Aan het lekkende dak is iets gedaan, een aanrechtblokje geplaatst en een schoor steen werd op het keukengedeelte gezet. Met monumentenzorg is afgesproken dat deze binnenkort wordt verwijderd. Het pandje werd in 1996 als rijksmonument ingeschreven. De huidige eigenaren, Michelle en Leon van Dommele, hebben het gekocht om op het terrein een nieuwe woning te bouwen. Dankzij een melding op de website werd Heemschut gewezen op de deplorabele staat van het rijksmonumentje. Daarna werden De restauratie van het arbeidershuisje met erachter de nieuwe woning. gelukkig de restauratiewerkzaamheden ter hand genomen. De pleisterlaag van de keuken werd verwijderd en een nieuwe schouw is gezet. Deze krijgt weer zijn oorspronkelijke ombouw. De originele houten vloer in de kamer lag op zand en wordt vervangen door een betonnen met vloerverwarming. De enkel steens muren worden geïsoleerd en er komen nieuwe vensters. Alles bij elkaar is het een heel werk, maar de eigenaren hebben veel deskundige hulp. De bedoeling is om het pandje weer te gaan gebruiken, liefst als B&B. Heemschut blijft alert op dergelijke kleine arbeiderswoningen die zo kenmerkend zijn in het Zeeuwse landschap. Oscar Huiskamp is lid van Heemschut Zeeland. HEEMSCHUT 44 Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 44