Het overgrote deel van de bewoners, 83%, van het oude vestingdorp Oudeschans, gelegen tussen Winschoten en de Duitse grens, is in opstand gekomen tegen de mogelijke bouw van een agro-complex naast de vestinggracht. Het nieuwe complex zou het beschermde dorpsgezicht te zeer aantasten. Oudeschans is gebouwd in 1593 door graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. De schans is dertig jaar ouder dan die van Nieuwe- schans, een paar kilometer verder naar het oosten. De schans was onderdeel van een verdedigingslinie tegen de Spanjaarden langs de oostgrens van Groningen en Drenthe. De schansen werden gebouwd op hoogtes in de moerassen van Oost-Groningen om de door gangen te bewaken. In 1672 is heuse strijd geleverd tegen de bisschop van Münster, Bernard van Galen, beter bekend als Bommen Berend. In het begin van de 19e eeuw verloor de schans haar militaire functie. Tegenwoordig is Oudeschans een beschermd dorpsgezicht met, naast de restanten van de vesting, prachtige huizen en boerderijen uit vooral de 19e en begin 20e eeuw. Het plan, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast, behelst de bouw van enkele schuren bij een bestaande boerderij in het schootsveld van de vesting en pal naast de gracht. De schuren worden groot en hoog en nemen straks bijna evenveel ruimte in beslag als de vesting zelf. Het open karakter van het schootsveld gaat hiermee verloren. De bewoners hebben Heemschut Groningen gevraagd zich aan te sluiten bij hun protest. Heemschut heeft een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Westerwolde. Gijsbert Boekschoten, lid van Heemschut Groningen. Op de foto in rood de ongewenste ontwikkeling. Foto: Noordinbeeld.nl, Koos Boertjens 41 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 41