Vogelvrij Grootste museum? Focus en succes In de categorieën rijdend, vliegend en varend erfgoed zijn slechts enkele objecten wettelijk beschermd. En als uitzondering is de categorie rijdend erfgoed op de weg in hoofdzaak ver tegenwoordigd in particuliere verzamelingen. Heemschut pleit voor een snelle herziening van de WBC-lijst (Wet Behoud Cultuurbezit) en de aanwijzing van bijzondere objecten en verzamelingen onder de Erfgoedwet. Hierdoor zal meer erkenning en meer zekerheid zijn voor behoud in Nederland, waarbij de objecten die het echt nodig hebben ook een eerlijker kans maken op bijdragen van particuliere fondsen. 'Eigenlijk zou er meer aandacht moeten komen voor de presentatie van mobiel erfgoed', vindt ook Arno Boon, directeur van de herbestem mingsmaatschappij voor industrieel erfgoed BOEi. Al filosoferend over wat bezoekers interes sant vinden komt hij op een vergelijking met de nu vaak overal opengestelde kerken. Het grootste museum van Nederland zou misschien wel beter van toepassing kunnen zijn op al de historische schepen, automobielen, vliegtuigen, trams en treinen die ons land rijk is. Zij hebben belang bij het onderweg zijn, in een historische haven liggen, getoond, gekoesterd en bewonderd te worden.' Het verhaal van de autoproductie is één ding, maar het verhaal van Nederland onderweg is een ander. Het zou mooi zijn als er een netwerk zou kunnen komen van al dat mobiele erfgoed, met professionele museumlocaties. De grote belangstelling van particulieren voor oude automobielen en oldtimers is een mogelijke verklaring dat de overheid eigenlijk nauwelijks aandacht heeft besteed aan het verzamelen van automobielen. Daarnaast was er in een museum als het Nederlands Openlucht Museum lange tijd alleen aandacht voor de periode tot 1940, waarbij de focus werd gelegd op door paarden en stoom aangedreven machines en transportmiddelen. Inmiddels zien musea dat ook de herinneringen van recentere periodes belangrijk zijn en interessant voor bezoekers, juist vanwege de herkenning. Het succes van het Louwman- museum in Wassenaar laat zien dat het publiek mobiel erfgoed interessant vindt, juist als het staat opgesteld in een museale omgeving. Het DAF-museum in Eindhoven is een ander voorbeeld, dat volledig draait op de inzet van vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor het Nederlands Transport Museum in Hoofddorp, dat onderdak biedt aan uiteen lopende vrijwilligersorganisaties, die op locatie onderhoud plegen en restaureren. Wat bij autocollecties soms in de weg zit, is de wijze van presentatie waardoor het verhaal niet voor elke bezoeker interessant is. Internationale automusea laten zien dat het ook heel anders kan worden gepresenteerd, bijvoorbeeld het naar ontwerp van Ben van Berkel-UN studio's ontworpen spectaculaire museum van Mercedes-Benz in Frankfurt, waar het gebouw een belangrijke rol speelt. 39 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 39