Op Heemwacht Grote lijnen In deze rubriek gaan we in gesprek met onze vrijwilligers; met leden van de provinciale commissies en werkgroepen. Wie zijn al die stille krachten achter het werk van Heemschut en wat drijft ze? Op Heemwacht was na de Tweede Wereldoorlog een rubriek in ons blad. De bekende Heemschutsecretaris Ton Koot verzorgde daarin tientallen jaren opiniërende commentaren. vervult hij daarbij een centrale rol. 'Bij mijn werk bij de Rijksdienst was ik project medewerker en werd ik van het ene project op het andere gezet. Zo heb ik mij onder meer bezig gehouden met de aanwijzing van de Grebbelinie tot monument, selectie van gebouwen uit de wederopbouwperiode, maar ook incidenteel met advisering. Ik ben in dat opzicht wel gewend om steeds en snel te schakelen tussen verschillende dossiers. Bij Heemschut Utrecht richt ik me vooral op de plekken waar we onvoldoende vrijwilligers hebben. Zo ben ik nu druk in de gemeente Stichtse Vecht, na Utrecht de grootste monumentengemeente van de provincie. Amersfoort doe ik zelf niet, omdat we daar meer vrijwilligers hebben.' Gerhard Eshuis wordt binnen de vereniging door iedereen omschreven als zeer doelmatig, nauwgezet en inhoudelijk sterk. Een ideale verbinder en uitstekende secretaris. Altijd correct, altijd vriendelijk en met het oog gericht op de toekomst. 'Is dat zo? Haha, ik kan ook slordig zijn hoor. Vergis je niet. En ik kan ook boos en fel worden, met name als ik in mijn werk word gehinderd door mensen die regeltjes belangrijker vinden dan mensen en erfgoed. En dat heeft men binnen Heemschut ook al wel eens gemerkt. Ik vind dat je altijd naar de grote lijnen en bewegingen moet kijken. Niet steeds maar focussen op details.' Wat hem betreft zit hij dan ook in het kamp van de 'rekkelijken' en niet bij de 'preciezen'. Dat probeerde hij uit te dragen in zijn betaalde loopbaan en nu weer binnen Heemschut. 'Dat is voor mij overigens ook van belang voor de toekomst van de vereniging. We zullen genoodzaakt zijn ons meer te richten op de grote beleidslijnen, naast het bestaande werk op lokaal niveau. Het zoeken naar de "maatschappelijke ontwikkeling waarin iets gebeurt"', aldus Eshuis. De Lange Jan ontwaakt boven een winters Amersfoort tijdens de wandeling met Gerhard. 37 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 37