GROEN POST 65 ERFGOED b De zoektocht van de werkgroep Post 65 van Heemschut naar het groene erfgoed uit de periode 1965-2000 leverde zo veel interessante voorbeelden op, dat het de moeite waard is om te onderzoeken hoe ze op een of andere manier beter beschermd kunnen worden. Bescherming is nodig! Pier Bosch De werkgroep Post 65 is een aantal jaren geleden gestart met stedenbouw en archi tectuur. Later werden de omgevingskunst, landart, en het in die periode ontworpen groen als aparte onderwerpen toegevoegd. In Heemschut 2020, nummer 4 pagina 38-39 verscheen een overzicht van de activiteiten van de werkgroep. Ook werd een informerende en enthousiasmerende brochure over het onder werp gemaakt, die gratis is op te vragen via: www.heemschut.nl. In dit artikel wordt nu de focus gelegd op de groene objecten, structuren en gebieden uit de periode 1965-2000. Heel Nederland is via Google Earth bekeken en overzichten zijn gemaakt met foto's van vele voorbeelden die in aanmerking komen om als beschermenswaardige Post 65 groene architectuur te betitelen. Nu al is duidelijk dat veruit de meest interessante objecten, structuren en gebieden waarschijnlijk geen enkele status als beschermd erfgoed hebben en dus in principe vogelvrij zijn! Daarom wil de werkgroep in overleg met de RCE, net zoals Heemschut dat destijds met de inventarisatie van de wederopbouwarchitectuur heeft gedaan, de Minister met goed onderbouwde argumenten verzoeken om de, nog te selecteren groene Post 65 iconen op een passende wijze te beschermen. De geïnventariseerde objecten, structuren en gebieden kunnen worden verdeeld in een aantal categorieën en thema's. i/'

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 34