AMSTERDAM SLOOPT ZUILEN ZONDER LAST AMSTERDAM SLOOPT JAN STERENBERG ARCHITECT JAN STERENBERG EN HET BOUWEN N DE JAREN 'jO GROEIKERNEN EN WOONMILEUS BOEKENNIEUWS A Aan de bouw van het Paviljoen Von Wied uit 1827 aan het strand van Scheveningen ging de Leidse aannemer Theo Molkenboer bijna failliet. Toch wist hij zich vervolgens te ontwik kelen tot een vooraanstaand architect die vooral talrijke katholieke kerken heeft ontworpen. Zijn oeuvre omvat ook winkels van Sinkel, fabrieken, seminaries, hofjes, kloosters, gestichten, een schoolgebouw en een heren sociëteit. Karakteristiek voor zijn gebouwen was de grote rol van de stukadoor. Zo waren zijn kerken niet in steen overkapt maar voor zien van lichte gewelven, gemaakt uit latwerk en gips. Molkenboer is dan ook een prominent vertegenwoordiger van de stukadoorsarchi tectuur die bloeide in de eerste helft van de 19e eeuw. Voor zijn bouwkunst was verder typerend dat hij vrijelijk putte uit diverse bouw stijlen. Zuilen zonder last beperkt zich niet tot een analyse van het bouwkundige oeuvre, maar zet ook het licht op tal van aspecten die zo kenmerkend waren voor een bouw proces aan het begin van de 19e eeuw. Het boek is geschreven door natuurkundige en cultuurhistoricus Bertus Bakker. De uitgave telt 464 pagina's en is verschenen bij uitgeverij Verloren. De prijs is 39,-. Spijt komt altijd te laat. Nu wordt alom betreurd dat in de 20e eeuw in tal van Amsterdamse buurten kaalslag heeft plaatsgevonden. Veel fraaie, monumentale gebouwen zijn afgebroken. Het oude centrum is inmiddels wat beter beschermd als werelderfgoed, maar in de omringende buurten klinken nog steeds de doffe dreunen van de sloopkogel. In sommige wijken binnen de 19e-eeuwse gordel en de Ring '20-'40 is al bijna de helft van de historische architectuur verdwenen. Tegenwoordig zijn het de geprivatiseerde woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeringsmaat schappijen die, geholpen door deregulatie en decentralisatie, sloopnieuwbouw beramen. Amsterdam sloopt: Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw geeft een overzicht van wat in de afgelopen twintig jaar in Amsterdam is verdwenen - en wat nog wordt afgebroken. Het boek biedt een selectie van vijftig woon huizen en gebouwen, gedocumenteerd met foto's en de grote en de kleine geschiedenissen van deze plekken, gebaseerd op nieuw archief onderzoek. Als rode draad loopt door het boek de vraag wat het is aan historische architectuur dat ons zo fascineert en waarom sloop zo wordt betreurd. Hanneke Ronnes en Heemschut-Amsterdam commissielid Wouter van Elburg stelden de uitgave samen. De uitgave kost 18,90 inclusief verzend kosten en is onder andere te bestellen via www.panchaud.nl. Architect Jan Sterenberg (1923-2000) werkte in de overgangsperiode van strakke weder- opbouwwijken met rijtjeswoningen naar bloemkoolwijken met woonerven. Zijn bureau in Ter Apel was een van de grootste architecten bureaus van Nederland en bouwde tussen circa 1950 en 1980 tienduizenden woningen door het hele land, van de stadswijk Lewenborg in Groningen tot Buytenwegh de Leyens in Zoetermeer en stadsvernieuwing in Zwolle. Sterenberg zag wonen als een activiteit en zijn ontwerpen moesten bewoners aanzetten tot creatief gebruik van de woning en haar omgeving. De woningen waren sober en functioneel; de groene omgeving bood plaats voor ontspanning en aan spelende kinderen. De politiek actieve Sterenberg verkeerde met de bouwelite van Nederland en was tegelijker tijd groot pleitbezorger van inspraak. Zijn op vattingen over wonen en nieuwe woonvormen werden erkend met een hoogleraarschap aan de TU Delft. Desondanks ging zijn bureau begin jaren 1980 roemloos ten onder. Het boek Architect Jan Sterenberg en het bouwen in de jaren '70. Groeikernen en woonmilieus haalt het werk van deze bevlogen pragmaticus uit de anonimiteit en plaatst het in zijn context. De problemen van destijds, zoals de grote vraag naar nieuwe woningen en energiebesparing, zijn ook de belangrijke thema's van nu. Het. boek is geschreven door Michiel Kruidenier, telt 256 pagina's en werd uitgegeven door nai010. De prijs is 39,95. Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw Wouter van EJburg en Hanneke Ronnes 33 HEEMSCHUT Maart 2022 naioio uitgevers

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 33