TYPISCH KOUDE OORLOG ERFGOED Elke eerste maandag van de maand om klokslag 12 uur gaat overal in Nederland als test het luchtalarm af. Dit 'geluidsmonument' is een aan denken aan de Koude Oorlog. Zo zijn er meer relicten, objecten en structuren uit die bewuste jaren 1945-1989, maar wie kent of herkent ze nog? Tastbare herinneringen Aandacht en bekendheid Ingang voormalig NAVO-hoofdkwartier in de mergelgrotten van de Cannerberg bij Maastricht. In gebruik van 1963-1992 en na een jarenlange sanering opengesteld voor publiek. Tekst en foto's Ben de Vries De Koude Oorlog hield ons land 45 jaar in een nucleaire houdgreep. Destijds was de wereld verdeeld in Oost en West, waarbij twee politiek- ideologische machtsblokken onder leiding van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten lijnrecht tegenover elkaar stonden. Deze zogenaamde gewapende vrede leidde tot allerlei brand haarden, veelal ver-van-ons-bed, bijvoorbeeld in Korea, Cuba en Angola. Maar ook dichterbij huis kwamen crisissituaties voor. Denk aan de Berlijnse luchtbrug, Hongaarse Opstand of Praagse Lente. Velen in Nederland hielden serieus rekening met een Derde Wereldoorlog. Ons vijandbeeld was opgebouwd rond het 'Rode Gevaar'. Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur in 1989, en daarmee het einde van de Koude Oorlog, zijn overal in Nederland nog tastbare herinneringen te vinden van een geheime infra structuur, aangelegd voor de civiel-militaire verdediging, het bestuur van het land en de bescherming van de bevolking. Soms zijn het zichtbare littekens in het landschap. Soms militaire complexen en oefenterreinen verborgen achter zwaarbewaakte hekken of onzichtbare bunkers en schuilkelders, diep onder de grond verstopt. Veel plekken waren lang geheim en ontoegankelijk. Dat moest ook wel, de vijand keek en luisterde altijd mee. Langzaam groeit het besef bij het brede publiek, bij erfgoedprofessionals en bestuurders dat de Koude Oorlog een belangrijk stempel heeft gedrukt op de naoorlogse geschie denis van ons land. De belangstelling voor dit betrekkelijk recente verleden neemt ook bij musea toe. Zo vond in 2019 de expositie Als de Russen komen plaats in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Na de officiële opening door toenmalig minister van Defensie, Ank Bijleveld, trok de expositie ruim 40.000 bezoekers. Tegelijkertijd verklaarde de provincie Utrecht 2019 tot themajaar Koude Oorlog en organiseerde diverse publieksevenementen, HEEMSCHUT 30 Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 30