Na een zomer met wateroverlast en zeespiegelstijging als continue achtergronddreiging, zouden we bijna vergeten dat Nederland ook een droogteprobleem heeft. Met grote consequenties. Niet alleen voor de economie en de natuur, maar zeker ook voor ons cultureel erfgoed. Hilde Niezen, wethouder in Gouda, luidt de noodklok. VERDROGING DESASTREUS VOOR ERFGOED" Johanna van der Werff

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 28