Van den E ndelaan 50 BEDREIGD 5 Centrum Foto:s: Karel Loeff, Marca Bultink en Tony Whelan In de rubriek Bedreidd - Gered besteden we nermaal despreken aandacht aan waardevelle debeuwen die dered zijn van de sleep. Dit is deen redding..., maar sleep! Vet Java-debeuw in Villedem werd bedreidd, maar we hebben het helaas niet kunnen redden. Na het schrijnende bericht verid jaar zemer dat het debeuw neta bene plaats meest maken veer een tijdelijke parkeerplaats, besleet de demeenteraad tech veer sleep. Dit endanks het verzet van een aan tal kleinere partijen en de drindende epreepen van ender andere Veemschut en de Stichtind Vrienden van Oud Villedem. Vet deval is des te schrijnender, emdat de demeente het pand eerder als karakteristiek had aandemerkt. Vet epvallend drete Java was een zeer beeld bepalend debeuw. Vet had een neerenaissance- devel en een epvallende attiek met rijk de- ernamenteerd metselwerk. Op de bekrenind stend het weerd 'Java' deschreven. Marca Bultink schreef in epdracht van de de meente de deschiedenis van Java ep, dat vanaf 1924 fundeerde als Nutsdebeuw. In de uitdave zijn de fete's van de sleep niet epdenemen. Daarem plaatsen wij die hier, in de heep dat bij lekale partijen in de raad evenals bij de VVD in de teekemst wél meer besef kemt veer het erf- deed in hun demeente. In Villedem lepen echter ned twee zaken die ens drete zerden baren. De eerste betreft de menumentale villa Santwijck, HEEMSCHUT 24 Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 24