Typologie Erkenning Interieur van een bungalow in Rhenen, gebouwd in 1962. Een voorbeeld van een rijk interieur. tot het bouwen van deze moderne woon vorm met één dominante bouwlaag. Kenmerkend en belangrijk voor de bungalows in ons land zijn het moderne uiterlijk en de relatie met de buitenruimte, zoals de tuin of omgeving. Ze staan in naoorlogse buitenwijken en op grote percelen. De woningen zijn vaak ruim opgezet, vrijstaand en voornaam van karakter. In de jaren '60 en de eerste helft van de jaren '70 beleefde de bungalow zijn hoogtepunt. In de naoorlogse buitenwijken verrezen aan de randen kleine, parkachtige buurtjes met vrijstaande woonhuizen, waaronder menig bungalow. In dergelijke wijken was ruimte voor grote percelen, gelegen in of nabij de natuur, zonder dat de gemakken van de stad ver weg waren. Voor de bungalows die in deze periode ver rezen kan grofweg een onderscheid gemaakt worden in drie verschijningsvormen. Allereerst de eenvoudige bungalow die zich kenmerkt door compactheid en eenvoud in ontwerp en materiaalgebruik. Vooral financiële haalbaarheid zal een drijfveer zijn geweest om voor deze bungalowvorm te kiezen. De tweede groep vormt de architectonische bungalow met als eigenschap de ruimtelijk heid van de plattegrond en een relatief rijk materiaalgebruik. Duidelijke zoneringen en een sterke relatie met het exterieur zijn de belangrijkste kenmerken. Als derde type kenmerkt de seriematige bungalow zich door een repetitie van een sober, maar vaak mooi vormgegeven ontwerp gerealiseerd in (kleine) geschakelde rijtjes. Waar de eerste twee typen het meest voorkomen in de jaren '50 en '60, won het laatste type aan populariteit in de jaren '70. Herkenbaar binnen alle bun- galowvormen is de vrije organisatie van de plattegrond en de relatie met het exterieur. De oppervlakte is - mede als gevolg van ver schillende bouwregels - vaak relatief beperkt. Verder maakt de auto integraal onderdeel uit om het wonen in de buitenwijk mogelijk te maken. Voor dit kostbare bezit is daarom bijna altijd een garage of carport aanwezig. Qua bouwmethodieken en afwerking was de bungalow een kind van zijn tijd: nieuwe bouwmethodieken en materialen werden gretig toegepast. Gedacht moet worden aan moderne materialen zoals beton, asbest of kunststoffen, maar ook de meer traditionele materialen zoals baksteen, natuursteen en (tropische) houtsoorten worden toegepast. Een centrale verwarmingsinstallatie - eerst op olie en later op gas - vond eveneens invulling in de duurdere huizen. Bungalows werden ingericht volgens de heersende trends, die ver spreid werden via woonbeurzen en magazines. Een moderne uitstraling en functioneel gebruik in Scandinavische stijl werd gepropageerd. Merken als Bruynzeel, Pastoe, Gispen, Artifort, Gelderland, Spectrum of Ploeg verwierven populariteit en zullen menig bungalow hebben gesierd. Gegoede burgers voorzagen zichzelf met een bungalow in een moderne en comfortabele levensstijl in ruim opgezette groene buitenwijken met gelijkgestemden. In Nederland is niet eerder uitgebreid onder zoek gedaan naar dit type woonhuis. Hierdoor is er een groot gebrek aan kennis voor een woonvorm van grote omvang. Vele bungalows zijn al onherstelbaar beschadigd of gesloopt vanwege de vaak mooi gelegen percelen op geliefde locaties. Als symbool van moderniteit en vooruitgang, maar ook als symbool van de wooncultuur van de gegoede klasse in de wederopbouwperiode, verdient de bungalow waardering en erkenning. Alleen dan kan ook daadwerkelijk overgegaan worden tot het beschermen en behouden van deze fantastische woonvorm. Sean Huizinga studeerde aan de TU Delft en behaalde zijn master aan de Universiteit van Utrecht op het onderzoek naar bungalows in Nederland. Een voorname bungalow in Oud-Beijerland, gebouwd in 1958. Herkenbaar zijn twee dominante bouwvolumes met een verbindingsstuk in het midden. 2 3 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 23