HEEMSCHUTACTIEF^ Met berichtgeving uit onze provincies provincies GELDERLAND Illegale kap UTRECHT Open Vechtlandschap bedreigd VOORTHUIZEN - Terwijl een beroepschrift bij de Raad van State loopt, is gestart met het omzagen van bomen. Een advocaat heeft via een spoedprocedure verdere kap in het Pastoriebos kunnen voorkomen. Wat is er aan de hand? Het steeds meer versteende centrum van Voorthuizen wordt verzacht door een historisch kerkensemble in een oase van monumentale bomen. Echter, de gemeente Barneveld wil hier een appartementencomplex bouwen. Omwonenden, Heemschut Gelderland, het Cuypersgenootschap, de Nederlandse Tuinen Stichting en de Bomenstichting trekken sinds 2018 samen op om dit te voorkomen. Vijftien zienswijzen en veel protesten brachten de gemeente niet op andere gedachten. Gezamenlijk zijn de organisaties een procedure gestart bij de Raad van State. Het kerkelijke gebied behoort tot de oudste kern van Voorthuizen. In de 12e eeuw is al sprake van een kapel. De huidige kerktoren dateert uit de 15e eeuw. In 1865 is de oude kerk afgebroken en in 1866 herbouwd. Kerk toren en oude pastorie zijn rijksmonument, de nieuwe pastorie gemeentelijk. De monu menten en het groen vormen een eenheid en een rustpunt voor mens en dier. Het rijk stimuleert nota bene de aanplant van bomen en het kappen van bomen wordt al lange tijd sterk ontmoedigd. De gemeente Barneveld geeft hier een totaal verkeerd signaal af. Door de illegale kap kreeg het dossier een andere wending. De rechter heeft aangegeven dat in de monumentale tuin verder niets meer mag gebeuren wat het monument kan schaden. Definitieve uitspraak op het beroepschrift zal pas in het derde kwartaal geschieden. Han van der Lans P MAARSSEN - De boerderij Op 't Slijk in Maarssen, een gemeentelijk monument, is een zeldzaam voorbeeld van een hofstede met aangebouwde herenkamer. De boerderij kan worden beschouwd als een eerste fase in de ontwikkeling van de buitenplaatsen aan de Vecht. De naam verwijst naar de periodieke overstromingen van de Vecht die slijk achterlieten op de uiterwaarden. De locatie is uniek in een open rivierlandschap, in de uiterwaarde van de Vecht met rechts het begin van de buitenplaatsenzone en links de boerderij op een terp. Ook vanaf de open bare weg is de belevingswaarde hoog. Sinds 1980 wordt de boerderij verwaarloosd en is de staat van onderhoud slecht. In 2016 werd bij de gemeente een plan ingediend om de boerderij te verbouwen tot een zorgboerderij met dertig zorg- HEEMSCHUT Maart 2022 appartementen. Het bebouwde oppervlak zou 3,5 keer zo groot worden en het rieten dak zou een groot aantal grote tuimelramen krijgen. Dit plan werd gelukkig afgewezen. Eind 2020 is het ensemble in handen gekomen van een ontwikkelaar. Het lijkt erop dat zijn ambitieuze plannen niet veel verschillen van de eerdere afgekeurde plannen. Volgens het bestemmingsplan moeten de boerderij en de beide bijgebouwen behouden blijven, maar het omliggende terrein heeft een agrarische bestemming. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het belang van de boerderij in de ont wikkeling van buitenplaatsen in de Vechtstreek, zowel door de zeldzame herenkamer als door de bijzondere ligging in de uiterwaarde. Aan wijzing van het ensemble als beschermd gezicht is daarom dringend gewenst. Heemschut Utrecht zet zich hiervoor in samen met de Vechtplassencommissie. Gerhard Eshuis

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 18