OVERIJSSEL Woontoren naast begraafplaats LIMBURG HENGELO - Bouwbedrijf Plegt-Vos wil een woontoren van veertig meter hoog bouwen op het voormalige fabrieksterrein van de Heemaf, in de oksel van de oude Algemene Begraafplaats. Deze rijksmonumentale begraaf plaats met een poortgebouw uit 1885 maakt deel uit van de omliggende grond van het voor malige Huys Hengelo en is een van de oudste begraafplaatsen in Nederland. Heemschut Over ijssel vindt de bouw van een woontoren op deze plek ongewenst. Wel zouden op grond van een eerder voorbereidingsbesluit vijftig woningen gebouwd kunnen worden aan de Bornsestraat. Ondanks de ingediende zienswijzen van onder andere Heemschut, Stichting Erfgoed Hengelo en de Vereniging Gemeenschappelijk Onder houd gaat de gemeenteraad van Hengelo toch akkoord met wijziging van het bestemmings plan van het Heemafterrein. Hierdoor kan de woontoren ontwikkeld worden. Heemschut wil daarom samen met de andere organisaties een beroepschrift indienen bij de Raad van State om het besluit van de gemeenteraad te vernietigen. In april 1998 beschreef voormalig commissielid Hugo Reynders het cultuurhistorische belang van de plek waar Huys Hengelo heeft gestaan en de omliggende gronden. Hij concludeerde dat deze historische plek niet bebouwd kon worden. De gemeente Hengelo besloot op aanwijzing van de Provincie de plek van het Huys binnen de gracht te markeren. De bouw van een woontoren zal echter het ensemble Huys en begraafplaats ernstig verstoren. De gemeente Hengelo had daarom de geplande hoogbouw niet in het bestemmingsplan moeten toestaan. Peter Dekker Naast de begraafplaats komt de woontoren. Links de loods van de voormalige Twentsche Energiecentrale, die gerestaureerd wordt. TRINTELEN - Heemschut Limburg zet zich al jarenlang in voor behoud van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Door ruimtelijke ontwikkelingen staat dit unieke landschap in toenemende mate onder druk. Zo wil men ruimte voor grote agrarische opslagloodsen voor aardappelen en uien en worden diverse campings omgevormd tot grootschalige vakantiebungalowcomplexen die veelal als beleggingsobject in de markt worden gezet. Een jonge boer uit Trintelen, een buurtschap in Gulpen-Wittem, wil zijn akkerbouwbedrijf verplaatsen om de bouw van opslagloodsen voor zijn gewassen mogelijk te maken. Nadat een heus casusteam twee jaar lang haar tanden had stukgebeten op een aantal eerdere potentiële locaties, bedachten het voormalige college van Gedeputeerde Staten en de gemeente Gulpen-Wittem een nieuw plan. Via een pilot 'Boerderij van de Toekomst' wordt thans geprobeerd om in het uiterst kwetsbare landschap rondom Trintelen boer Voncken op een andere manier te helpen om de vestiging van een grootschalig akkerbouw bedrijf mogelijk te maken. Omwonenden, de Limburgse Milieufederatie, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, IVN en de Stichting Natuurlijk Geuldal en Heemschut Limburg kwamen samen in verzet. Eind december besloot de gemeenteraad om pas op de plaats te maken en de pilot 'fundamen teel' anders aan te pakken, zowel inhoudelijk als procedureel qua burger-participatie. Omdat deze pilot vergaande gevolgen kan hebben voor andere delen van ons Nationaal Landschap, neemt Heemschut Limburg met bovenge noemde partners opnieuw stelling in. In dit unieke landschap zou kleinschaligheid de leidraad moeten zijn in plaats van de nu voorziene opschaling. Goed voor de natuur, het waardevolle cultuurlandschap, bewoners, recreatie en toerisme! Lee Vos Foto: Panoramalandschap bij Trintelen. Bron: Wikimedia commons Maart

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 17