HEEMSCHUTACTIEF^ Met berichtgeving uit onze provincies provincies FRYSLAN Werfgebouw gesloopt? ZEELAND Zeevaartschool te koop p FRANEKER - Het meer dan 150 jaar oude en cultuurhistorisch waardevolle werfgebouw van de voormalige scheepswerf Welgelegen in Franeker zou zomaar gesloopt kunnen worden. De Vereniging Vrienden van de stad Franeker benaderde onlangs Heemschut Fryslan om dat te voorkomen. Snelle actie is geboden. Het werfterrein is al verkocht aan een project ontwikkelaar en plannen voor woningbouw staan in de steigers. De oude scheepswerf van Draaisma is met het werfgebouw nog een prachtig en laatste voorbeeld van de vele kleinere werven die in en om de stad eeuwenlang hebben bestaan. Een uniek en representatief gebouw. Heemschut Fryslan gaat samen met de Vrienden van Franeker alles in het werk stellen om dit bijzondere erfgoed te behouden. Met als voorlopig resultaat dat in de Raad vragen zijn gesteld, die er toe hebben geleid dat de gemeente Waadhoeke aan het Steunpunt Monumentenzorg in Leeuwarden opdracht geeft voor een aan vullende cultuurhistorische waardestelling. Heemschut en de Vrienden hebben de gemeente bovendien formeel verzocht het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. Zij zetten gezamenlijk in op (herkenbaar) behoud en herbestemming van het werfgebouw. Lokale en regionale organisaties hebben hun steun toegezegd en met BOEi is inmiddels contact gelegd. Op dit moment is voor de gemeente Waad hoeke een sleutelrol weggelegd voor het behoud van dit industrieel erfgoed. Heemschut Fryslan houdt de vinger aan de pols. Max Popma Foto: DouweJorna Heemschut in de gemeenteraad aan dacht gevraagd voor de risico's van het marktmechanisme op deze 'gouden plek'. Geef het praktijkgebouw een gemeentelijk monumentenstatus, want een sloopvergunning voor je eigen erfgoed die geef je niet! In die terughoudende architectuur ligt ook de kracht van het praktijkgebouw. Het rijksmonumentale hoofdgebouw wordt aan de ene zijde al geflankeerd door forse hoogbouw. Maritiem erfgoed in de stad mag gezien worden en mag niet verdwijnen! Anders komt het belendende rijksmonument in de schaduw van nieuwbouw; juist de schijnwerper moet erop. Ontwikkelingen in de omgeving van een monument zijn als de lijst om een schilderij; het kan maken of breken. Heemschut Zeeland gaat voor behoud en hoopt op goede plannen om de Zeevaartschool en het praktijkgebouw een tweede leven te geven. Arjen Drijgers VLISSINGEN - Op de Boulevard van Vlissingen staat de voormalige Zeevaartschool inclusief het naastgelegen praktijkgebouw te koop. Het hoofdgebouw is een rijksmonument uit de wederopbouwperiode. Echter het praktijkgebouw, het oudste onderdeel van het ensemble, heeft geen beschermde status. Goede, maar bescheiden, zakelijk expressionistische architectuur van architect Knuttel uit 1929. Bebouwing die niet op dringt maar wel een paar bijzondere elementen heeft; gevelstenen en glas in lood in het interieur. Samen met het hoofdgebouw, voorzien van een karakteristiek torentje, vormt het een helder wit landmark in de boulevardbebouwing. Het is op de Vlissingse boulevard, ooit deel uitmakend van de Atlantkwall, al bijzonder dat het gebouw de oorlog is doorgekomen. In Vlissingen was in 1945 maar één huis zonder oorlogs schade. Al in 2005 is mede namens HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 16