NOORD-HOLLAND Interieur behouden WERKGROEP POST 65 DRENTHE Leergeld betaald? De bescherming van interieurs blijft een zorgenkindje. Toen het authentieke en zeldzame interieur, vergelijkbaar met dat van Hajenius in Amsterdam, van sigaren- handel Roks Cigars in Bussum onlangs in andere handen overging, vreesden wij dan ook het ergste. Hoe zou de nieuwe eigenaar met dit bijzondere interieur omgaan als er een kapperszaak in wordt gevestigd? Zou hij doen wat hij Heemschut beloofde om essentiële details van de sigarenzaak te behouden? Gelukkig zijn we niet helemaal de sigaar geworden. Zie ook: Heemschut 2020, nummer 4, pagina 4. De kapperszaak heeft natuurlijk grote spiegels aan de wand nodig, maar de andere wand met de kast, de achter wand met houten togen en de etalage van het oorspronkelijke interieur zijn gebleven. Wij hopen dat de verwijderde onderdelen van het interieur, waaronder de toonbank, veilig zijn opgeslagen en dat de voormalige sigaren zaak alsnog door de gemeente zal worden aangewezen als gemeentelijk monument. Willem van der Spek De Werkgroep Post 65 besprak eind oktober in Leeuwarden met enkele vertegenwoordigers van de Heemschutcommissies uit Groningen, Fryslan en Drenthe de stand van zaken van de inventarisatie van het Post 65 erfgoed. Aan de orde kwamen onder andere de volgende punten. Allereerst bleek er behoefte aan een methode voor de waardering en selectie van groene en rode monumentwaardige objecten uit de periode van 1965 tot 2000. Voorts de vraag wat te doen met de uitgebreide provinciale lijsten met inventarisaties die al bij de commissies aanwezig zijn en al dan niet worden bijgehouden. Bij de discussie werd gebruik gemaakt van de opzet van de verschenen rapportages: Handleiding waardering Almeers erfgoed, de Selectiecriteria Naoorlogse architectuur van Stad Groningen en de zeer lezenswaardige Selectie en waarde stelling van jong erfgoed in Oud-Utrecht. Het maken en bijhouden van de digitale groslijsten moet daarbij geen doel op zich zijn, maar een hulpmiddel met informatie over de waarden van het Post 65 erfgoed. Voorstel is om samenwerking te zoeken met provinciale organisaties op het gebied van architectuur en welstand. Daarbij zouden studenten bouwkunde of architectuur geschiedenis kunnen worden ingeschakeld om de lijsten te completeren en te ordenen. Heemschut gaat per provincie, een in de Heemschut-folder-serie passend, informerende en wervende folder maken met voorbeelden van de rode en groene Post 65 architectuur. Het is de bedoeling om, na dit succesvolle en inspirerende bezoek van de werkgroep aan de drie noordelijke commissies, ook met andere Heemschut commissies een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren. Pier Bosch ASSEN - Aan de Hoofdvaartsweg 96 staat de oude Openbare Lagere school Nr. 7 uit 1882 te verpauperen. Het is een zeer karakteristiek schooltje, terecht aangewezen als gemeentelijk monument. Het dak is beschadigd en de ramen zijn ingegooid, dus weer en wind hebben vrij spel. Zoals zoveel gemeentelijke monumenten is ook dit pand particulier bezit en de hand- havingsmiddelen van de plaatselijke overheid gering. Alleen als het gebouw een gevaar voor derden wordt - instortingsgevaar - kan de gemeente bestuursdwang toepassen. Er zijn eigenaren die het daarop aan laten komen in de hoop dat de schade zo groot wordt, dat alleen een bulldozer uitkomst brengt. De waarde van het schooltje is dat het een typisch voorbeeld is van een platte- landsschool met gecombineerde klassen, waarvan nog maar enkele resten. Het is een eenvoudig gebouw. Echter met een bijzondere geschiedenis. De schrijver Anne de Vries, auteur van de bestseller Bartje, werd in 1904 een paar huizen verderop geboren en vond op dit schooltje zijn roeping als onderwijzer en schrijver. Heemschut heeft uiteindelijk een luisterend oor bij de gemeente Assen gevonden en men deelt de zorgen. Maar de gemeente zegt een eigenaar niet te kunnen dwingen een gemeentelijk monument in oorspronkelijke staat te houden. Zij zullen echter wel een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren en in gesprek gaan met de eigenaar. Het gebouw is trouwens zeer geschikt voor de realisatie van een aantal woonunits voor jongeren. Gemeente: 'Pak die kans'. Frans Schouten HEEMSCHUT Maart 2021

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 15