HEEMSCHUTACTIEF Met berichtgeving uit onze provincies GRONINGEN EN WERKGROEP MONUMENTALE KUNST De Wilde Zwanen herplaatst NOORD-BRABANT Aantasting voorkomen UITHUIZEN - Het tegeltableau De Wilde Zwanen werd in 1970 door Jan van der Zee aangebracht tegen de kleuterschool De Zwanenhoek, onderdeel van Openbare Basisschool Brunwerd in Uithuizen. De naam De Zwanenhoek was ontleend aan het sprookje De Wilde Zwanen van de Deense schrijver Hans Christian Andersen (1805-1875). Van der Zee koos uit dit sprookje het moment dat prinses Elisa vanuit haar kamer naar buiten kijkt en de zwanen - vijf van haar elf betoverde prinselijke broers - langs het kasteel richting bos (sparrenbomen) en zee (golven) ziet wegvliegen. Vanwege de sloop van Brunwerd heeft de voor het behoud van het kunstwerk opgerichte Werkgroep Wilde Zwanen met de WMK van Heemschut samengewerkt het kunstwerk te behouden. Het werd in oktober 2021 uitgenomen door Van Sabben Oud-Nederlandse Tegelwerken en herplaatst tegen De Nieuwe School. De betrokkenheid van Uithuizen en omgeving bleek uit een geslaagde crowdfundingsactie voor het resterende bedrag. Jan van der Zee (1898-1988) werd opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen. Naast vrij werk, schilderijen en grafiek, was hij gedurende de wederopbouwperiode (1946-circa 1972) actief als monumentalist en vervaardigde muurschilderingen, glas-in- loodramen, keramische tableaus en houten betonreliëfs. Van der Zee was lid van de kunstenaarsgroep De Ploeg (1922-1950) en vanaf 1950 van Het Narrenschip. Hij exposeerde veel in Nederlandse en buiten landse musea en won prestigieuze prijzen. Het Groninger Museum heeft een grote collectie van zijn werk. Henk van Os merkte op dat Van der Zee 'de openheid om te evolueren, zijn leven lang heeft behouden'. Johanna Jacobs GEERTRUIDENBERG - Heemschut Noord-Brabant voerde met de lokale Oudheidkundige kring met succes actie om te voorkomen dat een supermarkt met café en terras in het schootsveld van de na genoeg gave vestingwerken zouden komen. Alleen aan de zuidzijde is door de aanleg van de Langstraatspoorlijn eind 19e eeuw een deel verdwenen. Eind 16e eeuw werden de stadsmuren van de stad vervangen door vestingwerken volgens het Oudnederlandse stelsel. In de loop der eeuwen werden deze verder uitgebreid als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. In 1919 werd bij Koninklijk Besluit de status van vestingstad opgeheven, waarna verval intrad en het stadsbestuur in de jaren '60 ze wilden slechten. Door actie van onder andere Heemschut werd dit plan verijdeld en werden ze hersteld. Twee jaar geleden kwam het gemeentebestuur met het onzalige plan om de bouw van de nieuwe supermarkt annex in het schootsveld toe te staan, direct buiten de tweede gracht. Tien andere locaties werden ongeschikt bevonden. Een langdurig inspraakproces volgde. De indruk ontstond al gauw dat dit meer was om de procedures te volgen dan dat de inspraak serieus werd genomen. In mei 2021 kwam een concreet raadsvoorstel. Heemschut Noord-Brabant heeft daarop in samenwerking met de Oudheidkundige Kring en het landelijk bureau in de lokale en regionale pers de publieke opinie gemobiliseerd. Een door het landelijk bureau met een drone gemaakt filmpje van de vestingwerken had veel effect. Ook werd een aantal malen in de gemeenteraad ingesproken door de voorzitter van de Oudheidkundige Kring en de directeur van Heemschut. Dit alles leidde ertoe dat in oktober de plannen door de gemeenteraad werden verworpen. Een mooi succes! Jan van Gils HEEMSCHUT 14 Maart 2022 VESTING CEERTRVWENBERG.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 14