KLOOSTERKAPELLEN BESCHERMING EN BEHOUD In 2016 vestigden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Museum Catharijneconvent met het boek Kerkinterieurs in Nederland de aandacht op belang wekkende kerkinterieurs. In december 2021 presen teerden zij een digitale Kennisagenda om nogmaals de aandacht te vragen voor de binnenkant van kerken. Gelijke monniken en kappen? Joost van Hest Het onderzoek in de Kennisagenda is categoriaal, van wederopbouwkerken tot kloosterkapellen, om slechts twee categorieën te noemen. De Kennisagenda is meer bedoeld voor de dagelijkse praktijk; voor eigenaars, overheden en erfgoedprofessionals om samen nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken voor behoud. Bij kloosterkapellen gaat het om minder toe gankelijke interieurs. Bij het grote publiek maar ook bij overheden op het gebied van monumentenbehoud zijn ze minder bekend. De digitale Kennisagenda gaat dan ook aller eerst in op het eigen karakter van klooster kapellen. Want waar moet je bij herbestemming en behoud op letten? De karakteristiek is dat ze een weerspiegeling zijn van de spiritualiteit en uitgangspunten van de diverse klooster gemeenschappen. De interieurensembles van de kapellen zijn de materiële en symbolische uitdrukking van hun doelstellingen. 'Gelijke monniken, gelijke kappen' gaat dan niet op. De kloostercultuur wordt immers bepaald door een grote variëteit die tot uiting komt in de aankleding van de kapel. Zo treft men het koorgestoelte wel aan bij de op het koor gebed gerichte orden, maar veelal niet bij de congregaties met hun werkzaamheden op Exterieur van kapel en sacristie van de Rooi Harten in 2021. Foto: Joost van Hest

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 12