Ontdekking van de zee Weg naar de zee Realisatie Opening en herdenking Weg naar de zee De heren Spijkerman, Verveld en Roest. Op het gemeentehuis van Bloemendaal ver tellen burgermeester Elbert Roest, bestuurder van Ons Bloemendaal Frank Verveld en Henri Spijkerman, een van de vele auteurs, over de geschiedenis en de festiviteiten. Toen aan het einde van de 19e eeuw de welvaart aanzienlijk toenam en de beter gesitueerden zich meer om hun gezondheid gingen bekommeren nam de behoefte aan plaatsen om te kuren sterk toe. Welgestelden probeer den op een plek met frisse lucht te gaan wonen. Als het kon pikten de minder bedeelden ook een graantje mee. De kuststreek kwam daar door in de aandacht. Zandvoort was al sedert 1826 en daarna vanaf 1880 met chique hotels en gokpaleizen ontwikkeld tot kuuroord voor de rijken, goed bereikbaar met de trein. Dergelijke ontwikkelingen zien we overal in ons land langs de kust. Al gauw richtten exploitatiemaatschappijen hun aandacht op Bloemendaal. Het dorp groeide na 1900 voorspoedig door de bouw van villa's voor onder andere Amsterdammers, die door goede trein- en tramverbindingen forens werden. De villaparkbewoners wilden ook snel bij het strand zijn om via de nieuwe mode, baden in het zoute water, hun gezondheid te versterken. Om ruim baan te maken voor de automobielen ontstond het idee voor een Zeeweg, van Bloemendaal naar Bloemendaal aan Zee en vandaar een boulevard naar Zandvoort. Voor het ontwerp van die weg werd landschaps architect Leonard Antonij Springer aan getrokken. Hij woonde in Haarlem, had als dendroloog een reputatie en had al menig tuinontwerp verzorgd voor grote buiten huizen in de regio. Voor het nabijgelegen villapark Duin en Daal leverde hij het ontwerp en het wegenplan. Ook ontwierp hij menig stadspark, zoals in Amsterdam het Oosterpark, Groningen en Haarlem en in Breda en Tilburg het Wilhelminapark. Verder was hij verant woordelijk voor de ontwerpen van begraaf plaatsen in Hilversum, Amsterdam en Woerden. Eerder was hij al betrokken bij de Zeeweg naar Bergen aan Zee, een soortgelijk project. Springer was goed op de hoogte van ontwik kelingen op zijn gebied. Zijn ideeën baseerde hij op de Parkways zoals die in Amerika waren gerealiseerd: wegen voor de auto, door het panorama van een mooi natuurgebied, naar een gezonde plek. Met de snelle automobielen van die tijd wilden de eigenaren door kunnen rijden en de kwaliteiten van hun auto's showen. Burgermeester Roest, van huis uit historicus, memoreert dat nog voordat in Duitsland of Italië snelwegen werden gerealiseerd, Springer voor Bloemendaal een vierbaansweg ontwierp, met gescheiden weghelften zelfs. Het ontwerp voorzag tevens in fiets- en wandelpaden. Zo konden ook de gewone burgers aan zee komen. Door de onzekere situatie in de jaren '30 bleef villabouw in de gemeente verder uit en werd de geplande trambaan in de middenberm niet gerealiseerd. De financiering kwam via nationale en lokale steuncomités tot stand en het werk werd doormiddel van werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd, waarvan vooral inwoners van de omliggende gemeenten zoals Zandvoort, IJmuiden, Schoten en Haarlem profiteerden, waar werkloosheid hard had toegeslagen. In Jan de Jong, een jonge gemeenteambtenaar, die het tot hoofd publieke werken zou brengen, vond Springer een goede kompaan. Het ontwerp kwam niet op de tekentafel tot stand, Springer liet zich inspireren door de natuurlijke omgeving, zoals dat past bij de praktische benadering van een landschaps architect. Uitgangspunt was een zo vlak mogelijk tracé. Dat werd bereikt door op één hoogte slingerend de bestaande duinen te volgen en waar nodig zand aan te vullen of soms een heel duin af te graven. Het afgegraven zand werd verkocht en diende ten bate van het project. De Jong voerde het project uit met lokale aannemers en arbeidskrachten en gaf leiding aan de werkzaamheden. Op 25 juni 1921 werd de Zeeweg feestelijk geopend. De hooggeplaatste genodigden reden in door de gemeente beschikbaar gestelde auto's naar het strand en naar het Kurhaus in Zandvoort. Dat was voor het feestcomité 100 jaar Zeeweg aanleiding eenzelfde rit voor 25 juni 2021 op het programma te zetten, maar nu met oldtimers, liefst 100 jaar oud. Volg je de Zeeweg, dan valt het op dat het tracé in honderd jaar nauwelijks gewijzigd is. Oorspronkelijk zou de weg door een villawijk lopen om via de verkoop van bouwkavels de weg te financieren. Ook toen al was er discussie of natuurgebied daarvoor wel opgeofferd mocht worden. De provincie Noord-Holland lag dwars en verhinderde de grootschalige nieuwbouwplannen. Nu zou een dergelijk project nagenoeg onmogelijk zijn. Hoewel de weg met de gescheiden banen en verkeers- soorten op veiligheid werd ontworpen, is het absoluut geen veilige weg. Hij nodigt ook na honderd jaar uit tot (te) hard rijden. Zee, zon, herten en alcohol dragen daar negatief aan bij. Niet veel oude wegen hebben een degelijke allure. De Zeeweg wel, met een bijzondere geschiedenis, heeft de weg in belangrijke mate de tijd getrotseerd en zo een status als erfgoed opgebouwd, voor een vier baans weg uniek in Nederland. 100» Het boek 100 jaar Zeeweg, dwars door de duinen van Bloemendaal werd samengesteld door verschillende auteurs, uitgegeven door Stichting Ons Bloemendaal en is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels en via secretariaat@onsbloemendaal.nl. ISBN 9789083163604. Prijs 24.95 incl. verzendkosten. 11 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 11