Tijdloos Het tegelreliëf van Ad Dekkers op de patio van MBO Rijnland in Gouda. De reconstructie van het Tegelreliëf beli chaamt deze strevingen. Het is van een ongekende schoonheid, een weerspiegeling van de buitengewoon getalenteerde kunste naar Dekkers die helaas te vroeg overleed. Zowel de reliëfs als de buitenkunstwerken doen tijdloos aan: ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. De initiatiefnemer, Henk Zeedijk, heeft de realisering niet mee mogen maken: hij overleed in 2018. Door de samenwerking van bevlogen mensen van de ITAD, Carel Blotkamp, Peter Struycken, Daniel Dekker, Jan, Tinie en Lex Burgmans en de leden van de WMK, is dit project tot stand geko men. Subsidies werden verkregen van MBO Rijnland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, Bruns BV, Daniel Dekkers, het coöperatiefonds Rabobank Kempenland en Promotie Bergeijk. geloof [in de verbetering van de mens door middel van kunst] is de kern van mijn werk en ik hoop ermee bij te dragen tot het vormen van evenwicht dat ieder voor zich moet verkrijgen om te "leven". Ons "eigen ik"-bewustzijn staat ons echter het meest in de weg. Ieder mens is nog verre van har monieus door een innerlijke vervreemding van zichzelf. De universele harmonie, die ik tracht uit te beelden in mijn werk, het even wicht in iedere compositie, wordt gevormd door onderlinge verhoudingen met als voor naamste factoren stand, maat en kleur. Mijn werk is een samensmelting van deze gevoelens en gedachten.' Vanaf 1968 kreeg Dekkers opdrachten voor de realisering van grote buitensculpturen. Het Tegelreliëf is zijn grootste monumentale buitenkunstwerk. De werking van het licht is bij dit werk cruciaal. De monochromie - wit - bindt de elementen - betontegels in verschil lende lagen en hoogtes - tot één compositie. Licht en schaduw laten het kunstwerk 'leven' waardoor het een poëtische lading krijgt. 'Het zijn werken vol verlangen naar essentie, verstilling, een universele harmonie.' De werkzaamheden aan de reconstructie van het tegelreliëf in Bergeijk, maart 2019.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 7