JHLJS - SH 1" f f L» Koningslaan 9, Bunnik a.- tJira S i >*V hAa L Een D66-raadslid van de gemeente Utrecht verzocht onlangs het college van B&W te onderzoeken of het Chinese behang in Oud Amelisweerd elders tentoongesteld kan worden, zodat de gemeente het land huis beter (als horecagelegenheid!) kan gaan exploiteren. Ieder weldenkend mens met enige kennis van zaken over erfgoed begrijpt dat het college is opgezadeld met een onzinnige opdracht. De Erfgoedwet, waar ook de gemeente Utrecht zich aan te houden heeft, voorziet niet alleen in bescherming van exterieurs van rijksmonumenten, maar ook van de bij behorende interieurs. Afgezien van het feit of deze actie gevolg krijgt, is het zowel ver bazing- als zorgwekkend, dat dit idee über haupt door een portefeuillehouder cultuur wordt geopperd. Het landhuis behoort tot de top-100 mooi ste interieurs van Nederland (zie publi catie Leven in toen, 2001). Van interna tionale allure zijn de behangsels in vier vertrekken. Twee kamers met unieke Chinese behangsels en twee met even eens zeldzame 18de-eeuwse geschilderde behangsels. De eerste zijn in uitzonder lijk goede conditie bewaard gebleven en wereldberoemd. Het gaat hier om een inte rieur van een statuur die vergelijkbaar is met de Oranje-zaal van Huis ten Bosch. Het verwijderen van deze bijzondere be hangsels uit hun oorspronkelijke context zal een onzalig precedent scheppen en de doodsteek vormen voor de bescherming van historische interieurs. Hoe geloofwaar dig zal de overheid nog zijn als eigenaar en hoeder van ons erfgoed? We hopen op een wijze beslissing van het Utrechtse gemeentebestuur die niet wordt geleid door politieke waan van de dag of geldelijk gewin. Indien de uitkomst anders lijkt te worden, zal Heemschut zeker van zich laten horen! Laatste nieuws. Het huis wordt tij delijk een pop-up museum waar uit de depots van verschillende kastelen tentoongesteld gaat worden. juni 2019 HEEMSCHUT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 5