Gratis naar Madurodam! Colofon Word lid van Heemschut! Wij verloten ook dit jaar weer 10 x 2 kaartjes voor Madurodam in Den Haag om zodoende onze leden in de gelegen heid te stellen het Korenmetershuis in miniatuur te bewonderen. Het Koren metershuis in Amsterdam is al ruim 50 jaar de zetel van Bond Heemschut en bevindt zich, (met dank aan Heemschut Zuid-Holland) sinds het Eeuwfeest van 2011 ook in Madurodam! U kunt meedoen door voor 20 juni a.s. een mailtje te sturen naar info@heem- schut.nl met vermelding van uw naam en adres of u kunt even bellen naar 020-6225292. De kaartjes zijn geldig tot 31 december 2019. U ontvangt bin nen drie weken bericht. Heemschut is het kwartaaltijdschrift voor leden van de Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Jaargang 96, no. 2, juni 2019 Redactie Anne-Marie ten Cate, eindredactie Herman Gelens Eric le Gras Willem Heijbroek Ruud Kuipers Karel Loeff, hoofdredactie Christian Pfeiffer Johanna van der Werff Redactieadres redactie@heemschut.nl Grafische productie en bladcoördinatie Pack Parcel BV, Nieuwegein m.m.v. Pencilpoint online offline design, Woerden Bestel nu de eerste uitgave in de nieuwe Heem schut-reeks: Nederland aan het eind van een mil lennium. Dit rijk geïllustreerde essay van Dirk Baalman is uitgegeven in een hard-cover en gaat over bouwen en ordenen in de periode 1965 2000. Een must voor een ieder die geinteres- seerd is in de recentere geschiedenis van archi tectuur en ruimtelijke ordening in Nederland. Prijs inclusief verzendkosten: 14.95. Bestellen kan via www.heemschut.nl of telefonisch via 020-6225292 op maandag, dinsdagochtend en donderdag. Ja, ik ondersteun de doelstelling van Heemschut en word lid. Naam:De heer mevrouw firma organisatie Adres: Postcode Telefoon:. Plaats: Email: Handtekening: Het lidmaatschap bedraagt minimaal 35,- per jaar, jongeren <25 15,-, bedrijven 70,-. U ontvangt van ons een acceptgirokaart en Het monumentenboek als welkomstgeschenk. U kunt deze bon in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Bond Heemschut, Antwoordnummer 3808, 1000 PB Amsterdam Advertenties Bureau van Vliet, Zandvoort 023-571 47 45 zandvoort@bureauva nvliet.com Losse nummers Prijs 5,95, incl. verzendkosten 7,50. Bestellen via www.heemschut.nl Erfgoedvereniging Bond Heemschut Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam 020-622 52 92 www.heemschut.nl info@heemschut.nl Contributie Individuele leden minimaal 35,- Gezinslidmaatschap 45,- Jongerenlidmaatschap (tot 25 jaar) 15,- Rechtspersonen en bedrijven 70,- Opzegging alleen schriftelijk en voor 1 december. ISSN 0017-9515 Rabo-rekening nummer IBAN NL 36 RABO 01462.53.388 Excursie-rekening IBAN NL 33 RABO 01462.53.442

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 46