Go West, jong erfgoed! Zeeuws-Vlaanderen Excursies Programma: Programma: Gestandaardiseerde woningbouw in Amsterdam Nieuw-West. Op vrijdag 30 augustus organiseert Heemschut Amsterdam een excursie naar en door de stadsdelen West en Nieuw-West. We begin nen de dag op het terrein van de Westergasfabriek. Het voormalige gasfabriekterrein, vrijwel puntgaaf behouden, is inmiddels een dyna misch stukje stad. Hoewel Nieuw-West met zijn tuinsteden pas na de Tweede Wereld oorlog is gerealiseerd, valt er voor liefhebbers van het gebouwde erfgoed meer dan genoeg te beleven. Gebouwd op basis van de vooroorlogse plannen van architect en stedenbouwkundige Corne- lis van Eesteren, is het licht-lucht-ruimte dat hier de klok slaat: het modernistische credo. De gestandaardiseerde woningbouw uit de jaren vijftig en zestig was zeer invloedrijk. De mengeling tussen laag-, middel- en hoogbouw, duplex-, galerijwoningen en portieketageflats in dit stadsdeel vond overal in ons land navolging. Daarnaast bevinden zich in Nieuw-West ook monumentale objecten zoals het rijksmonument de Sloterhof, een hoogtepunt van de naoor logse woningbouw in Slotervaart. Sinds 2007 is het gebied deels gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Enkele van deze complexen zijn, mede dankzij de inzet van Heemschut, behouden; zoals de Knijtijzerflats, het Abraham Staalmanplein en het Calvijn met Junior College. Ook voert de tocht langs enkele bijzondere voorbeelden van naoorlogse gebouwgebonden kunst. De excursie is onder begeleiding van kunsthistoricus Norman Vervat, lid van Heemschut Amsterdam. Lunch en borrel zijn inbegrepen. Opgave voor excursies en kennisbijeenkomsten kan via www.heemschut.nl/agenda of via mail info@heemschut.nl of telefonisch 020-6225292 (ma/di-ochtend/do) onder vermelding van naam, emailadres en mobiele nummer. De historie van Zeeuws-Vlaanderen is er één van oorlog, overstro mingen en economische voor- en tegenspoed. Zeeuws-Vlaanderen is in de oorlog bijna geheel platgegooid. De streek ligt voor velen buiten 'de route', toch is het zeker de moeite waard om te bezoeken. Op zaterdag 15 juni organiseert Heemschut Zeeland een excursie waar veel aspecten van de streek getoond worden. Deskundigen uit dit gebied geven informatie over de wederopbouw van diverse gebouwen. Met als extra een film over het onderwerp. Aansluitend staat er een wandeling onder leiding van een gids op het programma over de vesting van Sluis. Deze is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Daarna volgt een busrit langs Staatse en Spaanse schansen. Aanvang: 10:00 uur op het Veerplein te Vlissingen, waar de pont wordt genomen. Retour: 18:10 uur per pont naar Vlissingen. Aankomst ca 18.45 uur. Kosten: 40,- voor Heemschutleden en 45,- voor niet-leden. De Stenen Beer of Brugsche poort in Sluis. Aanvang: 11.00 uur op het Westergasterrein met koffie en wande ling onder leiding van gidsen. Lunch: 13.00 uur in Café Restaurant Amsterdam. Vertrek: 14.00 uur met bus naar Nieuw West. Bezoek Van Eesteren- museum en wandeling door buitenmuseum Slotervaart. Afsluiting: 17.00 uur met borrel. Om ca 18.00 uur vertrek richting station Amsterdam Centraal. Kosten: 54,- en 59,- voor niet-leden. Maximaal 50 deelnemers. juni 2019 HEEMSCHUT 45

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 45