Handhaving In het land van Maas en Waal bij het dorp Alphen ligt een wat vervallen sluis met een ruïne van een stoomgemaal. De sluis fungeert als waterinlaatwerk bij droge perioden, het stoomgemaal is een schaduw van wat het eens was. Wat te doen met dit vervallen complex? Op deze sluis stonden op een afstand van honderd meter met een stelsel van kades drie stoomgemalen van drie verschillende dorpspolders. Een visie vanuit de historie van het gebied. Jan Reijnen Enorme omvang Herbouw of handhaven als ruïne De geschiedenis van het gebied rond Alphen gaat terug tot in de Middeleeuwen. In 1321 bedacht Graaf Reinald één systeem van waterbeheersing met de aanleg van dijken en een nieuwe wetering met uitwaterings sluizen. De oude wetering en een sluis in Alphen moesten daar het water lozen op de rivier. Per dorp werd een eigen polder aan gelegd. Onderling moest met zogenaamde schutlakens de waterbeheersing geregeld worden. Reinald kon niet vermoeden dat in het stroomgebied van de oude wetering zijn Het vervallen 18de-eeuwse dijkmagazijn. plan pas in 1952 volledig goed zou werken. Eeuwenlang was er een heftige strijd tussen de inwoners van de hoger en lager gelegen dorpspolders over het al dan niet doorlaten van overtollig water. Wat zorgde ervoor dat er ruim 625 jaar over die eenwording werd gedaan? Allereerst was het stroomgebied van deze wetering ongeveer 25 kilometer lang. Het achter liggende gebied was meer dan 12.000 hectare groot. Geen klein oppervlak dus! Het verhang van begin naar eindpunt van de wetering was slechts 2 3 meter, wat vaak en snel zorgde voor overtollig water. Voor de waterbeheersing werden een vijftal zogenaamde schutlakens gebouwd: dwars- dammen met een afsluitbare koker. Deze werden in de kades in de Maas en Waal aangebracht. De schutlakens moesten het bovenliggende water in de dorpspolder vasthouden als de lozing op de Maas een aantal maanden per jaar door te hoog water in de rivier onmogelijk was. De uitwate- ringsluis moest tegelijkertijd dienen om in de dijkring het buitenwater tegen te houden, dat anders de polders in zou lopen. 42 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 42