Sfl pJttnir ïjtstofisd»6' ^wÊiidel- 6fl/ef~! ^ksaftt fcgft'. ?fa £<4 cot wf kkelsars rdrWri oïd: tie dienst t (juimatert. -Hcbd L^coe t&\ nwoie b pieU WOfiit. X vart Badhw^ s. j^euKenbcmefi pta'Tt®f\ n>±t een Icfcn&tarf' vso sirlojaer! QJ crtjefix"tdeA Ik *N gfSW 'o wivWpaef #Heti v»af% wv.o^rhAzareijfid, (deor de uiter«ai*do"^en y*effert# WB8f AftgcoW. AwnJKto fc zoü gfêsg ^Eji|L- <±or 't rtëoHafldstep X bellen wandelen irrfi féfcf fëk3£ cm da cWbjkte maten ■Dat het AUtHMk *5f53én Gultufde Atlas1. loids ioröntókunifg var stfcheükgfgck tfet «me tremen... Mgtöven Ike ™t I*t v/1 bier aan net oid! h f Èflrttn t« w*w: n Dfr'Öft*! Tijdens een spannende en feestelijke dag in Leiden werd op 28 maart de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2019 bekend ge maakt. De gemeente Rheden, gelegen aan de rand van de Veluwezoom, mag zich een jaar lang de beste erfgoedgemeente van Nederland noemen. Sinds 2010 wordt de prijs jaarlijks aan een andere gemeente uit gereikt. Rheden ontving, behalve de lof van de jury, een oorkonde en geldprijs van 25.000, beschikbaar gesteld door het BNG Cul tuurfonds. Ook de andere genomineerden Amersfoort, Leeuwarden en Oss werden uitgebreid gecomplimenteerd door de jury. Rheden werd als winnaar aangewezen, omdat de gemeente haar inwoners uitzon derlijk goed bij het erfgoed(beleid) betrekt. Rheden communiceert met inwoners door middel van originele instrumenten, zoals een Historisch Tafelkleed, Erfgoedcafés en Rheden op de Kaart. De gemeente voert slim beleid door bijvoorbeeld een 'totaalver gunning' integraal af te geven voor een hele wijk, de Amsterdamse Schoolwijk. Rheden heeft alles op het gebied van erfgoed en doet daar dan ook al het mogelijke mee. De kracht van de samenleving wordt door Rhe- den ten volle benut. Ook Amersfoort, Leeuwarden en Oss scoor den hoog op criteria zoals participatie, com municatie en innovatie. Een greep uit de lof uitingen. Amersfoort viel op door de inzet op jongeren en de trots van de inwoners op de middeleeuwse binnenstad; Leeu warden door haar betrokken bevolking en de lange termijnagenda voor erfgoed; Oss door de investering in de archeologische traditie en deskundigheidsbevordering. Met bijna 1.300 van de ruim 3.000 stemmen won de gemeente Amersfoort de Publieks prijs 2019. De prijs stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. juni 2019 HEEMSCHUT 41

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 41