At 28 30 36 44 HEEMSCHUT Stegenplan Amsterdam Eefje van Duijn, voorzitter RvT Oeuvre architect Sterenberg Wie redt Buma state Omslag: eRFGoeDveRenicinc En verder: INHOUD Tegelreliëf van Gouda naar Bergeijk Project verduurzamen van monumenten Stichting Erfgoed Kranen Verdubbeling N34 is ramp Prinses Beatrix bij de onthulling in Bergeijk. Foto: Heemschut, Henk Snaterse. Heemschut Actief14 Bedreigd - Gered20 Verenigingsnieuws22 Gastcolumn27 Nieuwe leden32 Kolenwasserij bedreigd33 Erfgoednieuws38 Excursies45 Lezersaanbieding46 Kunst is van essentieel belang voor onze samenleving en van grote waarde voor ons als individu. Kunst geeft een meer waarde aan onze maatschappij en nodigt uit tot introspectie, tot discussie. Kunst legt verbindingen. Op 13 april heeft onze beschermvrouwe Prinses Beatrix, in Bergeijk een monu mentaal kunstwerk onthuld, dat op de oorspronkelijke plek in Gouda niet behou den kon worden. Dankzij de inzet van de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut is het imposante tegelreliëf van Ad Dekkers herplaatst binnen een rijks monumentaal ensemble. Niemand minder dan Gerrit Rietveld en Mien Ruys waren de ontwerpers van de voormalige weverij De Ploeg. Zij gaven deze plek vorm met hun heel specifieke ideeën over schoonheid en karakter. En dat is waar Erfgoedvereniging Heem schut zich al sinds 1911 voor inzet: behoud en bescherming van juist die schoonheid en dat karakter. Op het gebied van architec tuur, cultuurlandschap en ruimtelijke orde ning en al jaren met een actieve werkgroep die zich inzet voor behoud van architectuur gebonden, monumentale kunst. Want juist in de periode na de Tweede Wereldoorlog werd veel nieuwbouw verrijkt met kunst werken die nu vaak worden bedreigd door sloop of aantasting. Soms omdat ze sim pelweg te groot zijn voor herplaatsing of na een aantal decennia niet meer worden erkend als bijzonder of belangrijk. De komst van Prinses Beatrix naar Ber- geijk is des temeer een waardering voor het werk van deze actieve werkgroep van Heemschut. Karel Loeff, directeur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 3