Het indrukwekkende oeuvre van architectenbureau Sterenberg Stichting Berlagehuis Usquert heeft de afgelopen jaren onder de noemer 'Noordelijke Architectenportretten' een succesvolle reeks tentoonstellingen georganiseerd. Bij de laatste in de reeks - de tentoonstelling over architect Jan Sterenberg (1923-2000) in Klooster Museum Ter Apel afgelopen voorjaar en zomer - werd een bijbehorende monografie node gemist. Hoewel de naam 'Jan Sterenberg' bij de meeste mensen onbekend in de oren zal klinken, kan het architectenbureau, dat hij van 1951 tot 1982 in Ter Apel had, gerekend worden tot de grootste van zijn tijd. Met ruim honderd medewerkers en naar schatting 1.500 projecten heeft het bureau in heel Nederland zijn sporen nagelaten. Michiel kruidenier Jan Johannes Sterenberg Post '65 architectuur Om te komen tot een gedegen opzet voor een publicatie heeft er inmiddels vooron derzoek plaatsgevonden, waarbij het vooral ging om vragen als: Welk bronnenmateriaal is voorhanden?, Waar ligt het? en welke partijen zijn nog meer bij dit onderwerp betrokken? Ook moest het vooronderzoek duidelijkheid geven over de omvang en inhoud van het oeuvre van architectenbu reau Sterenberg. Voor dit vooronderzoek, uitgevoerd door Michiel Kruidenier, werd een startsubsidie verkregen bij het Stimule ringsfonds voor de Creatieve Industrie. Intussen is al veel over de architect Jan Johannes Sterenberg duidelijk geworden. Opgegroeid in de Groningse plaats Sellingen, waar zijn vader gemeentearchitect was, begon hij, na het afronden van zijn studie Bouwkunde aan de TH Delft, in 1951 een eigen bureau. Al snel raakte Sterenberg betrokken bij de uitbreiding van Emmen, waar in korte tijd drie nieuwe woonwijken moesten worden gerealiseerd: Emmermeer, 36 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 36