UNESCO Geopark Grote voordelen heeft verdubbeling van de N34 dus niet. Nadelen zijn er wel. Om te beginnen de hoge kosten, bijvoorbeeld voor de bouw van drie bruggen over evenzoveel kanalen. Onlangs aangelegde viaducten, on der andere bij Borger en Exloo, zullen ook aangepast moeten worden. Hanskamp: 'En dan is er de aantasting van cultureel erf goed en landschap. De N34 volgt min of meer de Hondsrug en loopt daarmee door een gebied van grote landschappelijke en geologische waarde. De Hondsrug heeft niet voor niets de status gekregen van UNESCO Geopark.' Essen bedreigd Lange procedures en De Punt, meer niet. Dat is heel weinig als je bedenkt dat het hele project negentig miljoen euro moet gaan kosten.' Hij pakt er een kaart bij: 'De problemen beginnen meteen in het noordelijke deel, bij de aansluiting van de N34 en de A28 naar Groningen. Daar loopt de N34 vlak langs het beekdal van de Drentsche Aa. We weten nog niet welke delen van de weg in aanmerking komen voor verdubbeling, maar dit deel is relatief gevaarlijk en zal daar wel bijhoren.' Dat is slecht nieuws voor het zwaar be schermde Nationaal beek- en esdorpen- landschap Drentsche Aa en voor karakteris tieke dorpen als Schipborg of Westlaren, die een stuk dichterbij het voortrazende verkeer komen te liggen. Hanskamp: 'Meer naar het zuiden komen plaatsen als Gieten, Bor ger of Ees in het gedrang. Bij Borger komt de Koesteeg, een oude schapendrift die ondanks inspanningen van Heemschut bij een eerdere verbouwing van de N34 zwaar aangetast werd, verder in de verdrukking. Ook het relatief gave essenlandschap tus sen Borger en Drouwen krijgt een knauw.' En dat alles zonder dat er een goede reden voor is. Hanskamp: 'Ik was stomverbaasd over het plan. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.' Hij schreef er een inge- Bernhard Hanskamp. De modernisering van de A28 is ruim elf jaar geleden begonnen met het ongelijkvloers maken van kruisingen. Hier de kruising bij Borger. zonden brief over in het Dagblad van het Noorden: 'Die is goed gelezen door de pro vinciale politici, die soms vraagtekens zijn gaan zetten bij de verdubbeling. Maar als zo'n plan er eenmaal ligt, loop je het risico dat het een eigen leven gaat leiden. Of het nu goed of slecht is, je krijgt het moeilijk van tafel.' Toch moet dat gebeuren: 'De provincie heeft vorig jaar een nieuwe omgevingsvisie vastgesteld. De ideeën die daarin staan zijn positief, daar niet van. Maar in de praktijk raakt het evenwicht tussen economische belangen en het behoud van het Drentse landschap steeds verder verstoord. En het zijn de economische belangen die het zwaarst wegen.' Hanskamp verwacht dat omwonenden en andere belanghebbenden zich zullen verzet ten: 'Dat kan tot lange procedures leiden. Het zou een goede zaak zijn, als Heemschut zich achter hun verzet zou scharen.' juni 2019 HEEMSCHUT 35

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 35