Verdubbeling N34 ramp voor kwetsbare Hondsrug De provincie Drenthe wil de N34, de weg die de Hondsrug van noord naar zuid doorsnijdt, deels gaan verdubbelen. Heemschutter Bernhard Hanskamp vindt dat geen goed idee. Voor de verkeersveiligheid of de doorstroming is het niet nodig. Voor het landschap betekent het een kleine ramp. Eric le Gras Verwarring voor het verkeer Doorstroming gewaarborgd De N34 bij Odoorn voert door een ontginningsgebied met bos en akkers. Hanskamp weet waar hij over praat. Hij is niet alleen een betrokken lid van Heem schut, maar ook voormalig medewerker van de planologische dienst van de provincie Drenthe. Dat laatste betekent, dat hij de afwegingen kent die provinciale bestuur ders maken als ze het hebben over grote infrastructurele projecten. Het gaat dan niet alleen om landschap of cultureel erf goed, maar vooral om verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Eerst de verkeersveiligheid. Daarvoor is de verdubbeling niet nodig, zegt Hanskamp. Op de weg gebeuren inderdaad nare ongeluk ken, maar het is de vraag of je die met een verdubbeling kunt voorkomen: 'In Overijs sel pakken ze het anders aan. De N48 van Hoogeveen naar Ommen en Raalte is verge lijkbaar met de N34. Ook twee banen, druk en niet echt veilig.' De provincie Overijssel verdubbelt de N48 niet, maar haalt kruisingen weg, graaft fiets- tunnels en legt een brede middenstrook aan tussen de beide rijbanen. Daardoor is er in noodgevallen zelfs genoeg ruimte voor drie auto's naast elkaar: 'Samen zijn die maatre gelen effectief genoeg.' Bedenk daarbij, dat de N34 volgens de plan nen maar deels verdubbeld wordt, zegt Hans kamp: 'Het zou om vier afzonderlijke delen van de weg gaan. Dat leidt tot voortdurende wisselingen tussen twee en vier rijstroken en daarmee tot verwarring. Niet goed voor de verkeersveiligheid zou ik denken.' Voor de verkeersveiligheid is de verdubbe ling van de N34 dus geen verbetering en voor de doorstroming van het verkeer geldt hetzelfde. Hanskamp: 'Werkelijk grote pro blemen zijn er wat dat betreft niet. Boven dien heeft Drenthe, of beter gezegd Noord Nederland, andere prioriteiten.' Hij denkt daarbij aan de Frieslandroute, de weg van Emmen naar Drachten die ook tweebaans is: 'Verbeter die weg, maak hem eventueel vierbaans, en je kunt van uit Noord-Nederland vlot doorrijden naar de Duitse Autobahn, richting Ruhrgebied of Bremen. Daarmee help je het Noorden pas echt. Bovendien is de tijdwinst die de ver dubbeling van de N34 oplevert verwaarloos baar. Drie minuten tussen Emmen-Noord 34 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 34