Wandelen door de binnenstad Passend plaveisel Stegenplan Vogelvluchtkaart Amsterdam in 1538 van Corneiis Anthonisz. Herbert van Hasselt neemt groepen belangstellenden graag mee op een wandeling door de oude Amsterdamse binnenstad. Hij is te bereiken via herbertvanhasselt@hotmail.com teren.' En vertellen, dat kan Van Hasselt, met oog voor detail en vooral ook voor de interesses van zijn publiek. Concreter is zijn wens om het plaveisel van de oude stegen meer passend op te knap pen: 'Nu komt daar een egale bestrating van muur tot muur te liggen. Dat is saai en historisch onjuist. Kijk maar hoe ze het in Haarlem of Leiden doen. Daar zie je dat de bestrating in de stegen uit twee delen bestaat, dat wil zeggen dat er een aparte strook met een iets andere kleur of profiel langs de huizen loopt. Het plaveisel in het midden ligt soms ook dieper om het water af te voeren.' In Amsterdam kan dat ook. Van Hasselt: 'Verder kun je denken aan meer passende straatverlichting en uithangborden. Als er een lelijke muur is, kun je daar een kunst werk op aanbrengen. Of anders een oude foto die herinnert aan de armoede en ellende die vaak in de stegen heersten. Niet altijd trouwens, ook rijke regenten hebben er gewoond. Als je plannen gaat maken, doe dat in overleg met bewoners en onder nemers. Ik praat graag en veel met die mensen en ik heb gemerkt dat ze belang stelling hebben voor hun omgeving en vaak hele goede ideeën.' Veel van wat Van Hasselt vertelt, heeft hij verwerkt in zijn 'Stegenplan', dat hij aan bood aan het Amsterdamse stadsbestuur. In een reactie zei burgemeester Halsema, dat het inderdaad tijd is om meer aandacht te gaan besteden aan de cultuurhistorie van de stad. In dat Stegenplan pleit Van Hasselt voor allureherstel van de 230 Amsterdamse ste gen. Bij herinrichtingen zoekt hij het in een mix van erfgoed en historie en in samen werking met bewoners, ondernemers en de stadsoverheid. Zijn idee voor het instellen van een 'Steeg van het Jaar' is al in beraad bij het College van B&W. 'Bijkomend voor deel is, dat je met erfgoed en historie ook een ander publiek naar de stad lokt. Andere mensen dan de feestgangers, die er nu een puinhoop van maken.' Zo is Van Hasselt het levende voorbeeld van wat je kunt bereiken met beperkte midde len en veel bevlogenheid. En niet alleen in Amsterdam: 'Het kan overal. In Nederland en in de rest van de wereld. Ga maar kij ken in vergelijkbare havensteden als Kopen hagen of Lissabon. Daar maakt zorg voor het erfgoed de bewoners blij en er komen toeristen die respect hebben voor de stad die ze bezoeken. Het kan, als je het maar wilt.' Herbert van Hasselt bij de Korte Niezel en de Liedelsluis, op de achtergrond de Oude Kerk. juni 2019 HEEMSCHUT 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 29