De grote verbouwing Gastcolumn Fiks gm Neder_ Flip ten Cate is directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. I Q Iemand vertelde me dat Flevoland, toen daar in februari een debat gevoerd werd over de Omgevingsvisie, met kracht pleit voor de bouw van 'monumenten van de toekomst'. Goh, dacht ik. Flevoland! En toen dacht ik aan dat 'monument' dat maar niet afgebouwd wil worden, dat halve kasteel bij Almere, dat nog steeds geen hotel is, noch een attractiepark, noch iets anders, maar langzaam tot kasteelruïne vervalt. Kunnen we dat wel, monumenten bouwen? Kijk door je oogharen naar 2050, het is maar dertig jaar weg, net zo ver als 1990. We hebben heel Nederland verbouwd. Alle naoorlogse woningen inge pakt in een isolatiejasje - hoe meer je isoleert, hoe minder je duurzaam hoeft op te wekken. Ook het landschap is anders: de veenweidegebieden mogen geen CO2 meer uitstoten, en dat kan alleen door de waterstand te verhogen. Weg koeien en knotwilgen. En voor productie en transport van duurzame ener gie komen er windmolens, hoogspanningsleidingen en naast zonnedaken ook veel zonneakkers. Hoe eerder, hoe beter, want tijd is geld, en het klimaat moet gered. Er moeten trouwens ook nog een miljoen woningen bij, net zo veel als de Vinex opgave van destijds. En wat bij de Vinex misging - de mobiliteit - moet nu wel goed gaan. Dat vraagt enorme investeringen in openbaar vervoer en helaas ook in asfalt. Geen plek zal onberoerd blijven. Dat lijkt beroerd voor het bestaande cultuur landschap en erfgoed. Onze planologen en ruimtelijk ontwerpers doen hun best om de transitie onzichtbaar 'in te passen' in het landschap. Dat verklaart het op een duin gelijkend dijkje op Ameland, dat een flinke zonneakker aan het zicht onttrekt; en inderdaad, je ziet er geen fluit van. Maar niet bepaald een monu ment van de toekomst. Stel je eens voor dat we nu investeren in ontwerpkracht, in bouwcultuur. Stel je voor dat er rijksbeleid komt, gericht op de beste architectuur, een stimu leringsfonds voor innovatie, dat we voortaan élke opgave koppelen aan een ander vraagstuk - een dubbeldoelstelling - én schitterend ontwerp eisen. Dat bewoners meedenken én meeprofiteren van deze grote verbouwing. Nu leggen we nog spuuglelijke blauwzwarte zonnepanelen op rode dakpandaken; maar in Eindhoven print men zonnecellen in elke gewenste kleur en in elk gewenst patroon op gevel- en dakpanelen. Nu vloeien de zonneparkwinsten nog in de zakken van Duitse en Chinese investeringsmaatschappijen, maar in Breda zijn het burgerenergiecoöperaties die aan de duurzaamheid verdienen. De schoonheid bevorderen van dorp, stad en landschap, dat is de doelstelling van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Vandaar dat we met onze nieuwe cam pagne Fiks Nederland! een culturele impuls geven aan de grote verbouwing die voor de deur staat. □«culturele 3 impuis van do grot* wbouwirsj Hfcmidcihindi nl juni 2019 HEEMSCHUT 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 27