Special De kraan opnieuw opgebouwd 2018. Willemsoord Den Helder Laakhaven in Den Haag De twee grijperwipkranen aan de Laakhaven. in afwachting van aanvullende technische gegevens uit het archief van de firma Rit- sema op basis waarvan het rapport waar nodig aangepast kan worden om opnieuw aan te bieden. Daarmee is het een stimu lans voor een definitieve bestemming van de kranen. De voormalige marinewerf op Willems oord heeft in 1995 grotendeels de status van rijksmonument gekregen. De meeste gebouwen en kraanbanen vallen hieronder, maar er staan nog twee kranen die toen te jong waren om voor deze bescherming in aanmerking te komen. Beide kranen zijn gefabriceerd door machinefabriek Hensen te Rotterdam. Kraan no. 1 (1953, order No. 4524) bevindt zich naast Dok I en heeft een maximum hijscapaciteit van twaalf ton. Kraan no. 2 (in 1940 geleverd aan de scheepswerf J&K Smit te Kinderdijk onder order No. 3535), bevindt zich naast Dok II en heeft een maximum hijscapaciteit van vijftien ton. Deze kraan is een vervanging van de originele kraan op die locatie - iden tiek aan kraan 1 - die in 2001 tijdens werk zaamheden is omgevallen. Het Natte Dok vormt het hart van de oude Rijkswerf. Langs de noordwestzijde ligt kraanbaan 3 waarvan de kraan in 2002 verwijderd is, naar verluidt vanwege groot achterstallig onderhoud. Langs de noord zijde ligt kraanbaan 4. De hierop lopende kranen van de betonningsdienst zijn echter al lang geleden verwijderd. Omdat kraan 3 er in 1995, ten tijde van de verwerving van de monumentenstatus, ook nog stond pleit NedSEK ervoor om ook voor deze kraan een goede vervanger te vinden om de oude skyline van de voormalige Rijks werf weer compleet te maken. Het rapport omvatte een technische omschrijving van alle kranen, ontwikkelingsmogelijkheden en aanbevelingen en een cultuurhistorisch waardeoordeel. In 2018 zijn de kranen ook daadwerkelijk opgenomen in het monumen- tenregister als onderdeel van Willemsoord. In een oudere binnenhaven, de Laakhaven, staat een soortgelijk duo kranen als aan de Hunzehaven, zij het dat het hier twee identieke exemplaren betreft. Beide zijn gefabriceerd door Conrad-Stork te Haarlem en hebben een opeenvolgend ordernum mer. De kraan met het bouwnummer 2198 staat aan de Neherkade, zijn collega met nummer 2199 aan de Calandkade. Beide kranen hebben een hefkracht van 3,5 ton x 6 tot 17 meter en zijn gebouwd voor het grijperbedrijf, maar kunnen ook dienen voor overslag van stukgoed. Oorspronkelijk zijn de kranen geleverd aan de vestiging te Kralingse Veer, nabij Rotter dam, van de Albatros Superfosfaatfabrie- ken. Vlak na de aanschaf werd de fabriek echter gesloten. No 2198 werd in 1972 door betonfabriek Fabriton aangekocht en op een kraanbaan aan de Neherkade geplaatst voor de overslag van zand en grind. De kraan is in 1998 buiten gebruik gesteld en op een aparte fundatie opgesteld. Ver volgens is de fabriek in 2002 gesloten. No 2199 is in 1972 door de bouwmaterialen- handel Verhulst overgenomen en op een kraanbaan aan de Calandkade geplaatst. Ook de firma Verhulst heeft zijn bedrijfsac tiviteiten ter plaatse gestaakt en omstreeks 2012 is deze kraan buiten gebruik gesteld. In samenwerking met de Stichting Haags Industrieel Erfgoed heeft NedSEK voor de juni 2019 HEEMSCHUT 25

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 25