Special Hunzehaven Groningen De kraan langs het Nieuwe Dok (Dok II). De twee kranen aan de Hunzehaven. 24 HEEMSCHUT juni 2019 Aan de Oosthaven in Groningen stad staan bij de firma Ritsema Sierbestrating twee grijper wipkranen al enige jaren maar te staan. De kranen zijn oorspronkelijk gele verd aan de gemeente Groningen en deden, samen met nog twee kranen van hetzelfde type, jarenlang dienst voor de overslag van bulkgoed. Op het hoogtepunt, rond 1970, kwamen nog twee tweedehands kranen afkomstig uit de Amsterdamse haven ver sterking bieden, zodat in deze binnenha ven enige tijd zes kranen werkzaam waren. Sinds maart 2014 houdt NedSEK zich bezig met de mogelijkheden tot herbestemming van de twee overgebleven kranen. De vier kranen van het voormalig gemeen telijk havenbedrijf in Groningen - zeg niet dat ambtenaren niet creatief zijn - zijn bij hun oude werkgever ieder apart vernoemd naar klassieke krachtpatsers: Centaur, Atlas, Hercules en Titan. Alle vier zijn fabricaat Conrad-Stork en dateren uit het midden van de jaren vijftig. De twee resterende kra nen, de Centaur en de Atlas, hebben inmid dels bijna de pensioengerechtigde leeftijd behaald. Een door NedSEK in 2016 opge steld rapport over de kranen is uitgereikt aan onder andere de verantwoordelijke wet houder. Op basis hiervan kon een aanvang gemaakt worden met behoud. Het rapport omvatte een omschrijving van de kranen, ontwikkelingsmogelijkheden, aanbevelingen en een cultuurhistorisch waardeoordeel op gesteld volgens de richtlijnen van de Rijks dienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente Groningen is duidelijk van zins om iets met de kranen te doen, maar een echt besluit is tot nu toe uitgebleven en evenmin is het (nog) niet tot een echte haalbaarheidsstudie gekomen. We zijn nu De Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) is inmiddels al een aantal jaren bezig om het historisch belang van deze technische installaties zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en met raad en daad behoud ervan te bevorderen. Sinds de oprichting van de stichting in februari 2015 is de hijskraan beter op de erfgoed agenda komen te staan door activiteiten als een jaarlijkse Kranendag, symposia en publicaties, waaronder eind vorig jaar een eerste boekuitgave met als titel: Haal op die hijs. Het voornaamste doel van NedSEK is een overzicht van de bestaande kranen in Nederland te verkrijgen en het bevorderen van het behoud van de belangrijkste exem plaren. Bij onze verschillende behoudsac- ties in de afgelopen jaren staan we niet alleen. Zo is er steeds meer initiatief vanuit verschillende groepen - zowel particulier, organisaties als overheid - voor restauratie en hergebruik van deze bonkige reuzen. In dit artikel presenteren we een aantal pro jecten die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, naast werk in uitvoering.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 24