Maranathakerk voorbeschermd Wederopbouwarchitectuur Heerenveen lAmsterdai Flevoland Deventer Leusden Hoek van Holland 0 Druten OVERIJSSEL Deventer - De gemeente Deventer on derzoekt of zij zes panden als gemeentelijk monument kunnen aanwijzen. De zes pan den waren voorgedragen door Heemschut Overijssel en het Cuypersgenootschap en krijgen door een besluit van B&W nu voor bescherming. Een van deze panden is de Maranathakerk uit 1992 naar een ontwerp van Aldo en Hannie van Eyck. De kerk werd gebouwd voor de Molukse gemeenschap in Deventer. De gevel bestaat uit bolle, met hout beklede, segmenten. Centraal ligt de hal met aan de linkerzijde de kerkruimte en aan de andere zijde ondersteunende ruim ten als de keuken, bergruimten en een ver gaderruimte. Het gebouw heeft een beton nen structuur en heeft geen klokkentoren. De klok hangt aan een stalen frame op het plein voor de kerk. Bij het betreden van het gebouw daal je enkele treden af. Kenmerkend voor het interieur van de kerkruimte zijn in verschil lende tinten blauw geschilderde, cirkelvor mige wanden. De wanden zijn voorzien van een kunstwerk van Iene Ambar gemaakt uit schelpen. Licht in de ruimten valt door licht koepels in het dak. LIMBURG Venray - Op verzoek van de Stichting Venray Monumentaal (SVM) voert de gemeente Venray een onderzoek uit naar de wederopbouwarchitectuur in de gemeente. SVM constateerde dat er weinig panden in die categorie waren aangemerkt als monument. Het bureau Adviseurs in Cultuurhistorie van Leon van Meijel leidt dit onderzoek. Het bureau richt zich in eerste instantie op maatschap pelijke gebouwen zoals kerken, scholen, gezondheidsgebouwen en winkelpanden. Daarna komen industriële panden en boerderijen aan de beurt. Het onderzoek zal ca drie maanden in beslag nemen en is al gestart. Bij het onderzoek wordt gekeken naar vijf criteria: cultuurhistorie, Voorbescherming van deze kerk betekent ook dat het voorlopig als een monument zal worden beschouwd. Peter Dekker architectuurhistorie, stedenbouw, gaaf heid en zeldzaamheid. Ook de plaats van het pand in een ensemble wordt meege nomen in het onderzoek. Voor elk facet kan een gebouw een 4 als hoogste cijfer scoren en een 1 als laagste. Per categorie komt er uiteindelijke een lijst met totaal scores. Aan de hand van dit onderzoek kan daarna een keuze worden gemaakt welke gebouwen in aanmerking komen voor een beschermde status. Dit onaf hankelijke onderzoek haalt de angel uit de vaak gevoelige discussies die ontstaan bij de aanwijzing van monumenten en kan als objectieve leidraad dienen voor zowel het gemeentebestuur, inwoners als SVM. Frans de Kruijf J\l Hollands Kroon 14 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 14