Vakwerkbouw in Zuid-Limburg ÖODTONS-BEHOD£ VOORSOND-TWJSt DOOR-syNL-HAND ONGLVC'ENiBRAMJ DEm 4MAy-3tf<* In geen enkele Nederlandse provincie is vakwerkbouw zo goed herkenbaar bewaard gebleven als in Limburg. Vooral in Zuid-Limburg zijn er voorbeelden te over. Coen Eggen is auteur van een nieuw boek over het onderwerp dat deze maand verschijnt. Hij pleit voor het gebouw als belangrijkste archiefstuk. Want als je weet watje hebt, weetje het ook meer te waarderen... Coen Eggen Taal en tekst ANNOjJ70O 600 jaar bouwen met hout en leem Vanuit Noord-Nederlands perspectief is Zuid-Limburg een half-buitenlands gewest. En dat klopt ook nog, want geen provincie in ons land heeft zoveel buitenland aan zijn grenzen, die ook nog min of meer toevallig zijn en feitelijk alleen een staatkundige rol vervullen. Cultuurhistorisch hebben Zuid-, Midden- en Noord-Limburg door de gefor ceerde vorming van Limburg minder met elkaar gemeen dan elk van die gebieden met het aanpalende territorium. Voor het Zuid-Limburgse cultuurlandschap geldt dat in extrema, zoals wordt aangetoond in het verslag van veertig jaar veldwerk dat aan de basis ligt van het boek Vakwerkbouw, 600 jaar bouwen met hout en leem. En zelfs binnen dat gebied is er nog sprake van verschillen die zich laten kennen in tal van varianten in de manier waarop houtskelet ten zijn uitgevoerd. Wat nu Nederlands Limburg is, was door de vele eeuwen heen onderdeel van heel verschillende staatkundige constellaties, waarvan de invloeden in meer of mindere mate terug te vinden zijn in het gebouwde erfgoed. Het summum is het enorme poort gebouw van de stenen hoeve Overhuizen in Bocholtz, waar in 1714 teksten in steen zijn gebeiteld in Latijn, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands. Achter elke tekst gaat een relatie schuil met de herkomstge- bieden van die taal. In het vakwerk komen eveneens teksten voor, gehakt en gestoken in bovendorpels van deuren en poorten, met devote spreu ken, verzoeken om bescherming, trots op het gerealiseerde huis. Ook tal van bouw data, niet alleen in de vorm van jaartallen, maar ook van exacte data waarop een vak werkskelet werd gericht. Die teksten zijn soms gesteld in het Latijn, iets vaker in het Nederlands en veelal in een Duits aandoend dialect. Daarmee is meteen de relatie met iüfe Bingelmde, Dorpsstraat 4. Tekst op een bovendorpel. 6 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 6