Colofon ,evend landschap Word lid van Heemschut! Vakwerkbouw Heemschut is het kwartaaltijdschrift voor leden van de Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Jaargang 93 no. 1, maart 2016 Redactie Anne-Marie ten Cate, eindredactie Jephta Dullaart Eric Ie Gras Willem Heijbroek Karei Loeff, hoofdredactie Norman Vervat Mathijs Witte Redactieadres redactie@heemschut.nl Grafische productie en bladcoördinatie Pack Parcel BV, Nieuwegein m.m.v. Pencilpoint - Reclamemakers Vormgevers, Woerden Advertenties Bureau van Vliet, Zandvoort 023-571 47 45 zandvoort@bureauvanvliet.com Losse nummers Prijs €5,95, incl. verzendkosten €7,50. Bestellen via www.heemschut.nl Erfgoedvereniging Bond Heemschut Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam 020-622 52 92 www.heemschut.nl info@heemschut.nl Contributie Individuele leden minimaal €35,- Gezinslidmaatschap €45,- Jongerenlidmaatschap (tot 25 jaar) 15,- Rechtspersonen en bedrijven €70,- Opzegging alleen schriftelijk en voor 1 december. ISSN 0017-9515 Rabo-rekening nummer IBAN NL 36 RABO 01462.53.388 JAN SCHUKKINK Een cultuurgeschiedenis van het Lonneker Land en de Vliegbasis TXventhe Levend Landschap gaat over de vele gedaanteveranderingen die het Lonneker Land, het gebied in de driehoek tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal, de laatste eeuwen heeft ondergaan. Vooral de laatste twee eeuwen is het landschap radicaal ver anderd onder invloed van de wetten van de natuur, de mogelijkheden van het land, his torische toevalligheden en zeker ook de ver bazingwekkend grote ondernemingskracht van mensen. Een cultuurhistorische kroniek, die eindigt met de vraag welke cultuurhis torische piketpaaltjes ons de weg wijzen bij de toekomstige ontwikkeling van dit gebied? Auteur: Jan Schukking. Uitgave afdh publis- hers, http://www.afdh.nl www.afdh.nl. Lezersaanbieding: €18,- in plaats van €22,- inclusief verzendkosten, te bestellen via info@afdh.nl onder vermelding van naam en adres en dat men lid is van Heemschut. Of telefonisch via 0 314 36 51 96. Coen Eggen heeft de afgelopen veertig jaar intensief veldwerk gedaan naar vakwerk- bouw in Limburg en nabije omgeving. Aan de hand van veel voorbeelden laat hij zien welke gebouwsoorten en stromingen in Lim burg voorkomen, zowel op hoofdlijnen als in detail. Het boek is een aansporing voor iedereen die te maken heeft met restaura tie en behoud van dit specifieke culturele erfgoed en om zeer zorgvuldig om te gaan met wat resteert. 256 pagina's. De prijs tot 1 juni 2016 €24,50; daarna €29,50. Te bestellen bij de plaatselijke boekhandelaar. Ja, ik ondersteun de doelstelling van Heemschut en word lid. Naam: De heer mevrouw firma organisatie Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Email: Handtekening: Het lidmaatschap bedraagt minimaal €35,- per jaar, jongeren <25 €15,-, bedrijven €70,-. U ontvangt van ons een acceptgirokaart en Het monumentenboek als welkomstgeschenk. U kunt deze bon in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Bond Heemschut, Antwoordnummer 3808, 1000 PB Amsterdam 600jaar bouwen met hout en leem in Zuid-IJmburg en omstreken Coen Eggen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2016 | | pagina 46