Zaanstad en Zaanse Schans Excursies Programma Programma Agenda 2016 11.00 uur Ontvangst met koffie of thee in het Weefhuis in Zaandijk 11.30 uur Wandeling met toelichting door historisch Oud-Zaandijk 12.45-13.45 uur Lunch in het Kreatief Pakhuis aan de Lagedijk 146b 14.00 uur Rondleiding met gids over de Zaanse Schans met bezoek aan onder andere het Zaans Museum, waar het recent verworven schilderij van Monet is te zien. 16.00-17.00 uur Borrel in restaurant De Kraai De kosten zijn voor leden en introducees €32,50 per persoon, zonder Museumkaart €35. Aanmelden kan tot 14 maart via de website van Heemschut www.Heemscfiut.nl of tele fonisch via 020 622 52 92 (ma, di, do). Op dinsdag 22 maart organiseert Heem schut Noord-Holland in samenwerking met de Vereniging Zaans Erfgoed een excursie naar Zaanstad met aansluitend een bezoek aan de Zaanse Schans. Op zondag 17 april organiseren Bond Heemschut en Stichting Groene Hart een industriële wandeling door Gorinchem. Het accent ligt op oude pakhuizen, molens, slui zen en andere waterwerken, zoals de water toren van J. Schotel. Omdat vestingstad Gorkum deel uitmaakte van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie zal ook het militair erfgoed aandacht krijgen. Door de uitvinding van de stoommachine eind 19de eeuw veranderde er veel in Gorinchem. Er kwamen fabrieken voor de productie van tabak, bier en kaarsen, en scheepswerven voor de bouw van schepen. Het Merwedekanaal werd gegraven waar door de stad via het water een directe ver binding met Amsterdam kreeg. Ook werd de spoorlijn in 1883 doorgetrokken naar Gorin chem. Een bekende constructiewerkplaats en een van de grootste werkgevers, De Vries Robbé, heeft jarenlang hier zijn basis gehad. Het wordt een boeiende wandeling langs industrieel erfgoed uit drie eeuwen. 14.00 uur Start wandeling. Halverwege de wandeling drinken we koffie met een ver snapering. 16.30 uur Einde programma. De kosten bedragen €15,- per persoon. Leden van Heemschut en donateurs van de Stichting Groene Hart betalen €12,-. Aan melden kan via contact@groenehart.info onder vermelding van Groene Hart, Bedrijfs- wandeling Gorkum. Het bedrag kunt u over maken op rekening NL23 INGB0009 4832 96 ten name van Stichting Groene Hart te Woerden. Na ontvangst van betaling ontvangt u een bevestiging en uitgebreide informatie. Zie ook: www.groenehart.info. Zaterdag 28 mei organiseert Heemschut Fryslan een erfgoedexcursie met als thema waterschapserfgoed. Zaterdag 4 juni organiseert Heemschut Zeeland een excursie vanaf station Middel burg langs buitenplaatsen en hun tuinen op Walcheren. Zie: pagina 38. Zaterdag 18 juni organiseert Heemschut Groningen een bus excursie vanaf station Groningen naar Appingedam en omstreken. Zaterdag 3 september 2016 organiseert Heemschut Limburg een excursie naar de kastelen Limbricht en Wolfrath (bij Holtum) en naar het Sint Salviuskerkje met de oud ste gewelfschilderingencyclus van Neder land uit ca 1290. De meest actuele informatie over deze excursies vindt u op onze website of via onze nieuwsbrief. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Aanmelden kan via www.heemschut.nl of 020-622 52 92.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 45