Buitenplaatsen en hun functionele tuinen Reacties Excursie Programma De Buitenplaats Ter Hooge. Op zaterdag 4 juni 2016 organiseert Heemschut Zeeland in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting een excur sie per bus langs historische buitenplaatsen in de provincie. Tijdens de excursie is er extra aandacht voor de landbouw, fruitteelt en (historische) tuinaanleg. De oranjerie van de buitenplaats Ter Hooge. 11.00 uur Vertrek vanaf station Middel burg. Bezoek buitenplaatsen Moesbosch en Der Boede in Koudekerke. 12.00 uur Lunch in restaurant Dorpszicht in Koudekerke. 13.00 uur Lezing over de Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw en hun tuinen door de specialist op dit gebied Mr. Martin van den Broeke. 14.00 uur Bezoek en rondleiding Duinbeek, Overduin en Westhove bij Domburg. 16.00 uur Toornvliet, Ter Hooge en de Grif fioen, met afsluitende borrel in Middelburg. De kosten voor deze excursie bedragen €35,- inclusief lunch en borrel. Aanmelden kan via de website van Heem schut www.heemschut.nl of telefonisch via 020 622 52 92 (ma, di, do). Zie voor meer excursiemogelijkheden en on ze agenda ook pagina 45 van dit nummer. Twee schoorstenen in het decembernum mer zorgden ervoor dat er bij de redactie reacties binnen kwamen, die we u niet willen onthouden. De heer Arjan Barnard, voorzitter van de Stichting Fabrieksschoor stenen (STIF), schrijft: 'Met belangstelling heb ik het artikel over Canoy-Herfkens gelezen. Graag zou ik enkele aanvullingen willen geven: Inderdaad sinds de sluiting van de fabriek in 1985 is de schoorsteen een bron van zorg en aandacht geweest. Eerst het jarenlange gevecht om hem mini maal te behouden. Behoud door de toen malige eigenaren werd gedoogd als het maar geen kosten met zich mee zou bren gen. Dat er nu na 20 jaar zonder onder houd wat gebreken zijn is geen wonder. Het landelijk belang van deze schoorsteen als relict van de schoorsteensteenfabriek verdient het om symbool te staan voor de ruim 3000 schoorstenen die dit bedrijf in de loop der jaren aan het Nederlands land schap toevertrouwde. Van de ooit 10.000 schoorstenen in Nederland resteren er nu nog zo'n 600. Deze schoorsteen met de naam van de maker er in is het symbool voor de Hollandse schoorsteenbouw.' De STIF werkt graag met Heemschut Limburg samen om behoud te verzekeren. De heer De Goederen meldt ons ten aan zien van Gemaal Teylingens in Kamerik dat in 1976 het toenmalige Groot-Waterschap van Woerden, eigenaar van het gemaal, de schoorsteen in zijn geheel wilde slopen. In 1975 wasjuist de Stichting Hugo Kotestein opgericht en vanuit deze organisatie zocht de heer De Goederen in zijn functie als voorzitter contact met het waterschap. De sloopkosten zouden 10.000 gulden bedragen. De stichting kwam overeen dat het bedrag in plaats van aan sloop, werd geïnvesteerd in restauratie van het voeg werk en het laten ontroesten en opnieuw verzinken van de ringijzers. Daarmee werd dus al vroeg een deel van het gemaal door particulier initiatief gered! 38 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 38