'Je moet er vanaf het begin bij zijn' Een wirwar van wetten, regels en verordeningen, die elkaar soms ook nog tegenspreken. Zie er maar uit te komen als je plannen hebt voor nieuwbouw of een verbouwing. De Omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking zal treden, moet die rompslomp beperken en dat is geen luxe. Maar wat betekent dat voor het werk van Heemschut? Eric Ie Gras De nieuwe Omgevingswet 36 HEEMSCHUT maart 2016 Gert Vos (links) en Han Timmer.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 36