Bijzondere details Onzekerheid leefden toen een halfjaar in containers in de wijk Assen-Oost. Annie: 'Het was een tijdelijk kampje. Heel gezellig, doordat we allemaal bij elkaar bleven wonen.' Achteraf was niet iedereen even blij met bijvoorbeeld de verlaagde systeemplafonds. Annie somt daarnaast de nadelen van haar benedenwoning op: 'De keuken heeft een oude geiser, de douche is klein en de slaap kamers hebben enkel glas.' Toch wil ze voor geen goud weg. 'Ons huizenblok is zo bij zonder van buiten. En ook binnen is elke woning anders. Dat maakt het leuk. Heb je een erker, dan heb je bijvoorbeeld geen bij zondere gang. Een overbuurvrouw deed er drie jaar over om te ontdekken welk raam bij welke voordeur hoort....' 'Ik vond het altijd al heel leuke huizen. Vanaf mijn zesde jaar kwam ik regelmatig door deze straat. Toen ik de kans kreeg hier te gaan wonen, greep ik die met beide handen aan', vertelt Margje Windhorst die inmiddels al weer vijftien jaar met heel veel plezier in haar benedenwoning woont. Een bevriende architect wees haar op de bijzondere details van de huizen. 'Zo zijn de beide poorten net even anders en hebben de poortwoningen een spits dak met toren tje.' Margje toont enkele vernuftige ver sieringen in steen. Jammer dat die steeds minder tot hun recht komen door de ver waarloosde staat van het monumentale hui zenblok. De buitenkant moet nodig worden opgeknapt, schoongemaakt en de voegen hersteld. De sfeer binnen is die van een oud huis. 'Zo'n mooie erker krijg ik nooit weer.' Ook Margje ontkomt er niet aan enkele minpun ten op te sommen: 'De huizen zijn koud. Ze worden nog verwarmd door een gashaard gekoppeld aan radiatoren. De tuinen zijn een moeras. En verder hebben veel men sen last van vocht doordat de isolatiekorrels onder de vloer uit 1984 verzadigd zijn.' De straat ademt een dorpse sfeer. Margje voelt zich er veilig en beschermd. 'Toen ik mijn zieke zoon verzorgde, kwamen er af en toe mensen aan de deur die vroegen of ze ergens mee konden helpen. Niet alleen bewoners van de onderofficierswoningen, maar ook van de overkant waar particuliere huizen staan uit de jaren 1905-1910. Dat vond ik geweldig.' Margje weet van een straat in Groningen waar ze bij een renovatie van meerdere kleine huizen enkele grotere maakten. 'Het werd prachtig, maar de consequentie was De woningen in de Oranjestraat kijken uit op groene tuinen. Huurders Margje (links) en Annie wonen heerlijk in hun onderofficierswoning. wel dat de huren omhoog gingen en niet iedereen kon terug in zijn huis. Zo wil ik mijn plekje niet kwijtraken.' Ze moet er ook niet aan denken dat bij het opknappen van de woningen de achtertuinen worden opgeof ferd aan parkeerplaatsen! Margje wil absoluut niet weg uit de Oranje straat. 'Ik kijk wel eens rond naar andere huizen en buurten maar vind niets leuker dan dit.' De bewoners van de onderofficierswoningen leven al jaren in onzekerheid hoe het nu ver der moet met hun huis. Ze willen heel graag dat aan die onzekerheid een einde komt. En het liefst willen ze in deze sociale buurt met zijn gemĂȘleerde bevolking blijven wonen. En dat geldt niet alleen voor de dames die hier aan het woord zijn. Annie: 'Je wacht met het nemen van nieuwe vloerbedekking.' Margje: 'Of een nieuw ontwerp van je tuin.' Theo Wortel is PR-medewerker van Heem schut Drenthe. maart 2016 HEEMSCHUT 33

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2016 | | pagina 33