De straat T Theo Wortel De 41 woningen voor onderofficieren die in 1921 werden gebouwd aan de Oranjestraat in Assen, worden met sloop bedreigd. Heemschutter Leen de Graaf: 'Ze hebben een duidelijke relatie met de historie van Assen als garnizoenstad. Dan ga je toch niet als een soort behangetje alleen de gevel aan de voorkant bewaren?' Voor- en nadelen Bijzonder van binnen en buiten De huizen zijn in handen van woningcorpo ratie Omnia uit Harderwijk. Deze richt zich op sociale verhuur en houdt de huren laag met minimaal onderhoud. Het lijkt erop dat het bijzondere blok huizen eigenlijk een ver keerde eigenaar heeft. De woningen ver loederen langzaamaan, want de corporatie lijkt weinig met het monumentale karakter op te hebben. Dat bleek al in 2007 toen de woningcorporatie de onderofficierswoningen in Assen wilde slopen. De hele buurt kwam in opstand en verijdelde het plan met steun De Oranjestraat op een gewone dag. Deuren en dakkapellen zijn aanpassingen die door de woningbouwcorporatie bij renovaties werden aangebracht. We vroegen bewoners Annie (84) en Margje (71) naar hun ervaringen. Ze wonen er al heel lang en willen er beslist niet weg. Annie Lanjouw woont al 40 jaar in de Oranjestraat. Ze kan zich geen mooiere plek voorstellen. De buren zijn behulpzaam en tonen betrok kenheid. 'Soms komt er zo maar iemand even langs om iets lekkers te brengen van de Kerstmarkt. Ik waardeer die kleine din gen zeer.' Oorspronkelijk hadden zowel de boven- als de benedenwoningen een stukje tuin maar niet iedereen had er belang bij. Daarom zijn er nu meerdere grote tuinen. 'Ik heb een geweldig uitzicht: allemaal bomen en groen midden in de stad.' Het geheel schreeuwt echter om onderhoud. De toenmalige eigenaar Ons Belang liet de huizen in 1984 opknappen. Alle bewoners van Heemschut Drenthe. Het blok werd toen ook aangewezen als gemeentelijk monu ment. Eind vorig jaar kwam Omnia opnieuw in actie. De corporatie eist drie miljoen euro van de gemeente Assen om de gevels bij sloop en nieuwbouw te behouden. Heem schut Drenthe is daar absoluut geen voor stander van. Technisch adviseur Leen de Graaf: 'Dit zijn bijzondere woningen vanwege de architectuur en de militaire geschiedenis.' 32 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 32