Nijhof volgt Nijhof op Algemene Vergadering van Leden Vereniging snieuws Aankondiging Winnaars prijsvraag Naar aanleiding van de prijsvraag in het decembernummer ontvingen we een ruim aantal goede oplossingen. De Westergasfabriek werd gebouwd tussen 1883 en 1885. De prijswin naars zijn: de heren P.P. Bosch, K. Bonsema, R. van der Kraan, S. Bouwma, K. Geut, W. Krul, C. Fren- cken, A. van Gooi, H. Ellenbroek, H. Pinkse. Alle winnaars hebben intus sen als prijs, het boek Terug naar de fabriek', ontvangen. NIEUWE LEDEN Heemschut heette in het vierde kwartaal van 2015 de volgende leden van harte welkom: Mevrouw J. Rozemeijer, 's Hertogenbosch De heer C.H. van Marle, Den Haag De heer Ph. A. Aertssen, Bergen op Zoom Mevrouw M.A.M. Glorie, Castricum De heer J. de Graaf, Aalten De heerA.W. van der Spek, Wanneperveen De heer P. Dobbe, Roelofarendsveen De heer M. Buter, Bussum De heer M. Aanonsen, Amsterdam De heer K. Geijzendorffer, Veendam De heer H. Pape, Breda De heer D. Oudman, Oostwold De heer P. Bal, Kloetinge De heer F.J.J.H. Mulder, Mijdrecht De heer F. van Unen, Deventer Mevrouw H. Heerema, Wagenborgen Mevrouw M. Oomens-Zwetsloot, Oegstgeest De heer E. de Haan, Driebergen De heer R.J. Quarles van Ufford, Amersfoort Mevrouw M.M. Reeders, Naarden De heer M. Loosjes, Sommelsdijk De heer P. van Agtmaal, Vogelenzang Mevrouw J. Wiebols, Amstelveen De heer P.J.A. Baars, Hoevelaken De heer D. Stapert, Haren De heer H. Bladder, Den Haag De heer C. Steinebach, Utrecht Mevrouw W.E. Olffen-van Geest, Bloemendaal De heerA.B.L. de Jonge, Dronten Mevrouw V. Koningsberger, Amsterdam De heer R. Bauer, Puth Familie W.J. van der Hoek-Endendijk, Dwingeloo Mevrouw W.P. Beijer, Arnhem De heerS. Nijenhuis, Rotterdam De heer P. Bruger, Eindhoven De heer D. Elias, Franeker Ze zijn geen familie dus de naam is louter toeval. Op 14 december nam Peter Nijhof de voorzittershamer over van Rob Nijhof, die jarenlang leiding gaf aan Heemschut Flevoland. Peter Nijhof was tot aan zijn pensionering in 2015 specialist industrieel erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en onder andere projectleider van het Monumenten Inventarisatie Project van de toenmalige RdMZ. Inmiddels woonach tig in Lelystad staat hij in de startblokken om samen met de andere commissieleden aan de slag te gaan met de waardering en het behoud van het erfgoed in onze jongste provincie. Tijdens de Algemene Vergadering van Leden staat de voordracht van Peter Nijhof als bestuurslid op de agenda. De heren Peter Nijhof en Rob Nijhof, rechts. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Leden van erfgoedvereniging Bond Heem schut zal plaats vinden op vrijdag 3 juni aanstaande. Alle leden worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De locatie voor de vergadering evenals het aanvullende middagprogramma waren bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Op de agenda staan onder andere de vaststelling van de jaarrekening 2015, de presentatie van het jaarverslag 2015, benoemingen en herbenoemingen. Via onze website en de digitale nieuwsbrief, die voor leden zonder emailadres ook in een papie ren versie beschikbaar is, houden wij u, indien u zich hiervoor opgeeft, nader op de hoogte van de mededelingen over de AVL. U kunt zich nu vast aanmelden voor deze vergadering via kampen@heemschut.nl waarna wij u in ieder geval tijdig de agenda en bijbehorende stukken zullen doen toe komen. Indien u zich nog niet heeft aange meld voor onze digitale nieuwsbrief volstaat het sturen van een email naar bovenstaand adres, of een telefoontje naar 020- 622 52 92 op maandag, dinsdagochtend of don derdag. maart 2016 HEEMSCHUT 31 Bent u nog geen lid van Heemschut? Of zoekt u een origineel cadeau-idee? Wordt dan lid of maak iemand uit uw vriendenkring lid. Als dank krijgt u Het Monumenten- boek (winkelwaarde 14,95) cadeau. Ga naar www. heemschut.nl/ doe-mee en meldt u aan.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 31