Vrijwilliger op stap Het lege land Het open landschap ten noorden van Breda. In de auto doorkruisen we het open land ten noorden van Breda, richting Terheijden. Aan ons verschijnt het winterse gezicht van Brabant: uitgestrekte kale maïsvelden, hier en daar onderbroken door een boszoom of een torenspits. Dit weidse landschap dreigt te worden aangetast door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tus sen Borsele en Tilburg. 'Heemschut Bra bant heeft dit jaar met een aantal andere organisaties een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin we pleiten voor een variant van het tracé dat langs de A59 loopt. Hiermee wordt voorkomen dat 60 meter hoge elektriciteitsmasten in het rela tief open en ongerepte landschap worden geplaatst. Onze actie heeft gelukkig tot veel publiciteit geleid en heeft er voor gezorgd dat minister Kamp onze variant nu serieus neemt.' Al terugrijdend naar de drukte van Breda vraag ik of zij het boek Het lege land van Auke van der Woud kent. Ze knikt instem mend. 'Er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waar we ons kunnen voorstellen, hoe ons land er 150 jaar geleden uitzag. Daarom is het behoud van deze lege plek tussen Breda en Oosterhout zo belangrijk.' Bij het afscheid zeg ik tegen mijn gastvrouw van vandaag dat ik hoop dat de toekom stige fietsers langs de Aa of Weerijs zich zo nu en dan even zullen wanen in Van der Wouds lege land, het Nederland van 150 jaar geleden. Een typische Vlaamsche schuur aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur.. 30 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 30