m Gastcolumn Carla Dik-Faber Ons huis van d democratie Het is elke keer weer bijzonder om in de Tweede Kamer te zijn. Wat een voorrecht om hier te lopen, op de plek waar zo velen voor mij hun voetstappen hebben achtergelaten. Het is de plek waar democratie door de eeuwen heen betekenis heeft gekregen. Dat het parlement gaat verhuizen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, bijgenaamd de 'apen rots', achter het Centraal Station in Den Haag is voor mij onbestaanbaar. Zelfs al is dat maar tijdelijk. Niet dat een renovatie van de parlementsgebouwen over bodig is. Er is veel onderhoud nodig en het gebouw voldoet niet aan de veiligheidseisen. Eigenlijk kun je niet spreken over één gebouw. Het Haagse Binnenhof is een verzameling gebouwen, waarvan de geschiedenis waarschijnlijk terug gaat tot vóór de 13de eeuw. Al die gebouwen zijn met tal loze gangen, trappen en deuren met elkaar verbonden. Je kunt er gemakkelijk verdwalen. En toch, dit is Ons huis van de democratie. Dat is niet zomaar een naam. Democratie wordt ingevuld door parlementsleden, toen en nu, die het huis een doel en betekenis geven. Door het parlement tijde lijk in een ander gebouw te huisvesten, wordt deze traditie doorbroken. Het parlement in een ander huis zal een ander parlement zijn. Ook het publiek zal hieraan moeten wennen. Het aantal bezoekers zal minder zijn. Ik denk in het bijzon der aan alle schoolklassen die nu een rondleiding krijgen door de parlementsgebouwen. Dat voelt in de 'apenrots' toch anders, als ze de weg daar naartoe al weten te vinden. Het is onbegrijpelijk dat een gebouw dat uit zoveel delen bestaat, niet ook in delen, gefaseerd verbouwd kan worden. Er wordt al 800 jaar gebouwd en verbouwd en ook bij de nieuwbouw in 1992 ging het parlementaire werk gewoon door. Waarom zou dat nu niet kunnen? Ook hier draait alles om geld. De verbouwing van het Binnenhof, terwijl het parlement 'in bedrijf' blijft, kost al gauw 125 miljoen euro meer. Dat is veel geld. Daarbij wordt echter alleen gekeken naar de stenen. Want hoe kun je de waarde van democratie, traditie en betekenis in geld uitdrukken? Wat is de finan ciële vertaling van minder bezoekers? Minder scholieren - jong en oud - op de plek waar zij leren over democratie en rechtsstaat? Ons huis van de democratie is van onschat bare waarde en dat is niet in geld uit te drukken. is Tweede Kameriid voor de Christenunie. maart 2016 HEEMSCHUT 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 27