Rotterdam en de wederopbouwkunst Special Rotterdam en de wederopbouwkunst zijn innig met elkaar verweven. Nergens anders in Nederland zijn stedenbouw, ontwerp en kunst zo hand in hand gegaan als hier. Het jaar 2016, 75 jaar wederopbouwkunst, is reden voor feest, maar voor Heemschut ook reden om aandacht te vragen voor de rol en betekenis van die kunst en de omgang daarmee. Siebe Thissen De Phoenix van Hans Ittmann op de huidige locatie, het Lloydkwartier. Uit puin herrezen maart 2016 HEEMSCHUT 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 23