Joost Ankone vraagt aandacht voor religieus erfgoed Nieuwe leden aan het woord Nieuwe leden meldden zich regelmatig aan bij Heemschut. Wie zijn zij en waarom voelen zij zich betrokken bij de bescherming van ons erfgoed? In deze rubriek introduceren we een aantal nieuwkomers. De eerste is Joost Ankone (1990) uit Den Haag. Eric Ie Gras Genoeg betrokkenheid Leuk terras Joost Ankone voor de Bethelkapel. De Bethelkapel aan de Haagse Thomas Schwenckestraat is een voorbeeld van hoe je goed kunt omgaan met religieus erfgoed, zegt Ankone: 'Mijn oom woont in dezelfde straat en ik kom er regelmatig langs. Het is een leuk buurtkerkje uit 1921 dat van wege de afname van het kerkbezoek over bodig werd. Nu is het een buurthuis, waar ook kerkdiensten worden gehouden. Je ziet gelukkig nog steeds dat het een kerk was.' De herbestemming van de Bethelkapel is een verhaal dat Ankone in zijn werk kan gebruiken: 'Ik ben projectmedewerker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ik werk voor de Agenda Toekomst Religieus Erf goed, waaraan ook Heemschut deelneemt. Het is vooral organisatorisch werk, maar dat kan je niet doen zonder liefde voor erfgoed.' Die liefde blijkt uit de studiekeuze van Ankone: 'Eerst geschiedenis en nu stads- geografie, allebei in Nijmegen. Mijn afstu deerscriptie gaat over de aanwijzing van kerken als gemeentelijk monument. Kerk bestuurders zijn daar vaak niet blij mee, ze denken dat het gebouw dan moeilijker verkoopbaar zal worden. In de praktijk blijkt dat trouwens erg mee te vallen. In Nijme gen was ik ook betrokken bij het opstellen van een signaleringslijst van panden die niet beschermd, maar volgens de Nijmegenaren wel waardevol zijn. De respons was over weldigend, zo'n vijfhonderd meldingen. Dat toont weer hoe betrokken mensen zijn bij het erfgoed in hun omgeving.' Het lidmaatschap van Heemschut past bij de interesses van Ankone: 'Ik ben lid sinds september 2015 en kandidaat-lid van Heemschut Zuid-Holland. Mijn offi ciële benoeming moet nog komen, maar dat zal wel lukken. De sfeer in de Com missie is uitstekend en dat er relatief veel ouderen in zitten maakt me niet uit. We hebben een klik, daar gaat het om. Er zitten trouwens ook twee andere jongeren in de Commissie.' Jongeren en ouderen verschillen soms wel van mening: 'Neem de plannen voor een terrasboot in de Dordrechtse binnenstad. Sommige oudere Commissieleden waren tegen, maar het leek mij wel leuk om op dat terras te zitten. Bovendien is het geen blij vende aantasting, die boot kan weer weg. We hebben er niets mee gedaan, maar het zijn interessante discussies waarvan ik veel leer.' Over het behoud van religieus erfgoed maakt Ankone zich meer zorgen: 'Er ver dwijnt erg veel en het gaat ook snel. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat we daar spijt van zullen krijgen.'

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 22