Norman Vervat De vrijwilligers van Heemschut Amster dam constateren dat er nog steeds eigenaren zijn die slecht zorgen voor hun monumentale bezit in de Amster damse binnenstad. Ondanks een grote renovatiegolf in de jaren tachtig en negentig blijft er een groep eigenaren die uit onwil of door bijvoorbeeld soci ale of financiële problemen niet inves teert in hun bezit. Heemschut wil dat veranderen. In het verleden zijn door verwaarlozing veel monumentale pan den verloren gegaan. In 2006, 2007 en 2009 heeft Heemschut Amsterdam alle verwaarloosde historische panden in de binnenstad geïnventariseerd. Anno 2009 waren er nog steeds 126 verval len panden in de binnenstad te vinden. De inventarisaties zijn telkens met hulp van GroenLinks Amsterdam-Centrum gedaan en de resultaten werden aan geboden aan het bestuur van stadsdeel Centrum, met het dringende verzoek om actie te ondernemen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2016 | | pagina 20